Sinn Féin - On Your Side

Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh dátheangach “riachtanach” – Peadar Tóibín TD

26 January, 2017


Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín gur cheart go mbeadh Gaeilge ag uachtarán Ollscoil na hÉireann ar bhonn riachtanach. Cé go n-aontaíonn Sinn Féin leis an mbille a chuir Eamon Ó Cuív os comhair na Dála inniu chun an cuspóir seo a bhaint amach, léirigh an Teachta Tóibín gur laghdaíodh stádas na teanga in Ollscoil na hÉireann fad is a bhí Fianna Fáil i gcumhacht.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Aontaím leis an mbille seo a chuir Eamon Ó Cuív os comhar na Dála inniu. Tá sé rí-thábhachtach go bhfuil Gaeilge ag uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá stádas faoi leith ag an ollscoil chun an Ghaeilge a chur chun cinn, agus dualgais bhreise leis an teanga a chothú.

“Buille mhór eile don Ghaeilge an cinneadh fáil réidh leis an riachtanas Gaeilge seo roimh an Nollaig. Gach seachtain nach mór, cloisimid faoi ionsaí eile ar ár dteanga náisiúnta. An tseachtain seo caite ceapadh duine gan Gaeilge líofa mar Ard Rúnaí ar an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Is léir dúinn uilligh an drochmheas atá ag an rialtas ar an nGaeilge.

“Is gá dúinn an teanga a chur chun tosaigh, agus daoine a cheapadh le hardchumas teanga acu, go háirithe iad siúd le poist shinseartha, feiceálacha acu. Tá sé práinneach cosaintí a chuir i bhfeidhm leis an teanga a chaomhnú, agus déanann an bhille le Eamonn Ó Cuív iarracht an fhadhb seo a réiteach ó thaobh stádas na Gaeilge in Ollscoill na hÉireann, Gaillimh de.

“Ach is iad Fianna Fáil a bhí i gcumhacht nuair a rinneadh laghdú ollmhór ar an teanga le teacht isteach Acht an Choláiste Ollscoile, Ghaillimh (Leasú) 2006. Bhain na leasuithe seo an riachtanas fostaíochta a bhain le cumas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla a bheith ag duine a bhí le hearcú ag an ollscoil. Bhí Sinn Féin go mór i gcoinne an bhille seo deich mbliana ó shin, ach reachtaíodh é faoi chúram Fhianna Fáil in ainneoin ár n-argóintí ina choinne.

“Cé go bhfuil fiúntas leis an bhille ón Teachta Ó Cuív á chur faoinár mbráid inniu, is baolach dom gur sop in ndiaidh na scuaibe atá ann.”

Connect with Sinn Féin