Sinn Féin - On Your Side

McHugh needs to step up to defend rights of Diaspora – Ó Clochartaigh

1 February, 2017


Leagan Gaeilge Thíos

Minister Joe McHugh needs to up his game on defending the rights of the Irish Diaspora, according to Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh.

Calling again for a debate with the Minister in the Seanad, the Sinn Féin Diaspora spokesperson said:

“Irish people abroad are extremely concerned about the implications of both the Trump Presidency and that of Brexit on their lives and the Minister for the Diaspora appears to be very quiet on both issues.

“I have called for an urgent debate in the Seanad with the Minister to clarify what exactly the Government is doing to support Irish citizens in Britain and the US whose future is very uncertain. We haven’t had a debate on the Diaspora with Minister McHugh in the Seanad since he was appointed despite me calling for it on numerous occasions and that is simply not good enough.

‘The uncertain situation of the 50,000 Irish people who are undocumented in the US and the broader implications of the policy decisions being taken by President Trump for the lives of the 50 million Irish people who live there are of huge importance. 

“It appears that there is no plan or strategy to address these challenges. The rights of women, members of the LGBTQ community, religious freedom social and cultural rights, the business community and others are in danger of being seriously undermined or changed dramatically and we need to know what supports are being provided and what advice is being given to these Irish people in the States.

“The fallout from Brexit is also extremely uncertain and it is imperative that the Minister outline for us what discussions are taking place with the EU and the British government in relation to the Irish in Britain to ensure that they are supported and protected under the new arrangements. If Irish citizens want to return home the government also needs to have a plan to facilitate that and to address the many barriers that are currently in place.

“The role of our Ministers is to stand up for the rights of Irish citizens and we need to see what plan Minister McHugh has to ensure that is happening and we quite frankly need to see a more robust approach from him.” 

Caithfidh McHugh cearta an Diaspóra a chosaint níos fearr – Ó Clochartaigh

Caithfidh an tAire Joe McHugh géarú ar na maidí agus cosaint níos láidre a thabhairt do chearta an Diaspóra Éireannach, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Agus é arís ag éileamh go ngairmeofaí díospóireacht sa tSeanad leis an Aire, deir urlabhraí Diaspóra Shinn Féin: 

“Tá imní ollmhór ar Ghaeil thar lear maidir leis na h-impleachtaí atá ag Uachtaránacht Trump agus ag an mBreatimeacht ar saol s’acu agus is cosúil gur beag atá le rá ag an Aire don Diaspóra faoin dá ábhar úd. 

“Tá iarrtha agam go n-eagrófaí díospóireacht mar ábhar phráinne chun gur féidir leis an Aire soiléiriú a thabhairt  faoi céard go díreach atá ar bun ag an Rialtas chun tacú le saoránaithe Éireannacha sa Bhreatain agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá nach bhfuil ró-chinnte faoin méid atá amach rompu. Ní raibh aon díospóireacht sa tSeanad againn faoin Diaspóra ó ceapadh an tAire McHugh in ainneoin go bhfuil sé sin iarrtha agam riar-mhaith uaireanta agus níl sé sin sách maith. 

“Tá éiginnteacht an 50,000 Éireannach nach bhfuil dindiúrí cearta acu sna Stáit Aontaithe agus na h-impleachtaí níos leithne atá le cinntí polasaí atá dhá ghlacadh ag an Uachtarán Trump a mbeidh tionchar acu ar an 50 milliún duine de bhunú na hÉireann a chónaíonn ansin fíor-thábhachtach. 

“Is cosúil nach bhfuil plean ná straitéis ar bith ann chun dul i ngleic leis na dúshláin seo. Tá cearta na mban, an pobal LADT, an tsaoirse chreidimh, cearta soisialta agus cultúrtha, an lucht gnó agus dreamanna eile i mbaol go mór go gcuirfear faoi chois, nó go n-athrófar go dramatúil iad agus caithfidh muid fios a bheith againn cé na tacaíochtaí agus comhairle atá dhá chur ar fáil ag an Rialtas do na hÉireannaigh seo sna Stáit. 

“Tá éiginnteacht ollmhór ag baint leis an mBreatimeacht freisin agus tá sé riachtanach go dtabharfadh an tAire léargas dúinn ar cé na comhráití atá ar bun leis an AE agus le Rialtas na Breataine maidir le hÉireannaigh sa Bhreatain, chun cinntiú go mbeidh cosaint acu faoi aon tsocraithe nua a bheidh ann.  Má tá saoránaithe Éireannacha ag iarraidh filleadh abhaile ní bhfoláir don Rialtas plean a bheith acu chun cuidiú leo agus chun na constaicí éagsúla atá rompu faoi láthair a shárú. 

“Is é an ról atá ag an Aire ná chun seasamh a ghlacadh ar son cearta saoránaigh na  hÉireann agus caithfidh muid fios a bheith againn cén plean atá ag an Aire McHugh chun cinntiú go mbeidh seo amhlaidh agus i ndáiríre píre ní mhór dó luí isteach ar an obair sin i bhfad níos fearr ná mar atá faoi láthair.”

Connect with Sinn Féin