Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin tiomanta d'Acht Gaeilge a bhaint amach - Ní Chuilín

21 February, 2017 - by Carál Ní Chuilín


Tá sé ráite ag Carál Ní Chuilín go bhfuil Sinn Féin tiomanta d'Acht Gaeilge a bhaint amach.

Dúirt Carál Ní Chuilín,

Molann Sinn Féin iarrachtaí phobal na Gaeilge agus tacaíonn muid leo sa troid ar son ár gceart.Tá muid bródúil as na hiarrachtaí atá déanta ag an pháirtí agus ag ár n-airí leis an Ghaeilge agus le cearta teanga a chur chun cinn.

Tacaíonn Sinn Féin go huile is go hiomlán le hAcht Gaeilge agus le Straitéis Ghaeilge a chur i bhfeidhm.

Rinne ár n-airí infheistíocht gan fasach sa Ghaeilge ó thuaidh. Infheistíocht a d’imir tionchar dearfach ar fhorbairt na Gaeilge sa phobal agus sna scoileanna.

Throid muid in éadan na biogóideachta san Fheidhmeannas agus chuir muid moltaí agus dréachtaí chun tosaigh le haghaidh Acht na Gaeilge agus na Straitéise. Sheol muid an chéad thionscadal stáit riamh ar cúis leis foghlaimeoirí nua a mhealladh don Ghaeilge – ‘Líofa’. Ní dhearnadh a bhfuil luaite riamh anall i stair stát na sé chontae.

Tuigimid an tábhacht a bhaineann le pobal na Gaeilge a chuimsiú sna hinstitiúidí polaitiúla. Thug muid deiseanna d’eagraíochtaí Gaeilge a nguth a ardú agus tionchar a imirt sna hinstitiúidí.

Ní bheidh aon chúlú ó Shinn Féin maidir le cur chun cinn na Gaeilge.

Ní mór an aird agus na hiarrachtaí stocaireachta a choinneáil orthu siúd atá ag cur i gcoinne Acht Gaeilge agus cearta teanga.

Glacann Sinn Féin leis go gcaithfidh athrú a bheith ann, go háirithe ó thaobh an DUP de agus an dóigh a gcaitheann siad leis an Ghaeilge agus leis an chultúr Gaelach.

Ní féidir aon institiúidí polaitiúla a athbhunú gan na coimitmintí a tugadh cheana a chomhlíonadh.

Tá muid tiomanta nach bhfillfear ar an status quo."

Connect with Sinn Féin