Sinn Féin - On Your Side

All talk and little action from Government on Diaspora issues – Ó Clochartaigh

23 February, 2017


Sinn Féin’s spokesperson on the Diaspora An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh has said that there is little concrete progress from the Government to match their rhetoric on emigrant issues. Speaking today after the Minister of State for Diaspora Joe McHugh appeared in the Seanad the Galway/Mayo South Seanadóir said:

“We need to see diaspora as Irish citizens abroad to which the Government has a responsibility to help if they choose to return home. It isn’t words of encouragement or solidarity that the returning Irish need, but concrete government action on the myriad of problems and obstacles that face them. Many of these have been identified by advocacy groups and highlighted consistently by myself, yet we have seen little action and a lot of passing the buck.”

“Many returning emigrants face difficulties such as obtaining car insurance and are often charged extortionate premiums. There are problems having qualifications recognised, accessing education, healthcare and securing accommodation.”

“Financial institutions are creating difficulties which the Government are not addressing. Many banks now demand that recent utility bills be produced as proof of address in order to open a new account. Mobile phone bills are not accepted for this purpose. It is impossible to sign up to utility services in the first place pay utility bills on a regular basis without the facilities of a bank account. 

“The issue of Presidential voting rights has not gone away. Minister McHugh indicated today that an ‘options paper would be put before members of the Global Civic Forum in May. We will hold him to that and his previous promise to have them in place by 2018.

“Minister McHugh needs to drive the Interdepartmental Working Group on Diaspora Affairs much harder than he is. His relaxed approach is simply not delivering for Irish citizens abroad.”

Go leor cainte agus beagán gnímh ón Rialtas ar chúrsaí Diaspóra – Ó Clochartaigh

Tá ráite ag urlabhraí Shinn Féin ar an Diaspóra An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh gur beagán dul chun cinn ceart atá bainta amach ag an Rialtais i bhfianaise a bhfuil ráite acu go nuige se oar an ábhar. Ag labhairt dó tar éis don Aire Stáit ar an Diaspóra Joe McHugh teacht os comhair an tSeanaid dúirt an Seanadóir do Ghaillimh/Maigh Eo Theas:

“Caithfimid breathnú ar an Diaspóra mar shaoránaigh Éireannacha atá ag cur futhú thar lear, saoránaigh a bhfuil dualgas ar an Rialtas cuidiú leo má tá siad ag iarraidh teacht abhaile. Séard atá ag teastáil ón diaspóra ná gníomhaíocht cheart ón Rialtas i leith na bhfadhbanna is na mbacanna atá rompu seachas caint chorraitheach agus Tá na fadhbanna seo ardaithe ag na brúghrúpaí agus tá béim curtha agam orthu le fada agam féin ach is beag atá déanta ina leith ach daoine á gcur óna ndoras féin.

“Tá deacrachtaí móra roimh eimircigh ag teacht abhaile cosúil le hárachas mótair a fháil agus is minic a ghearrtar táillí iontach ard orthu dá bharr. Tá fadhbann a bhaineann le cáillíochtaí a aithint, teacht isteach ar oideachas, an córas sláinte agus tithíocht a fháil.

“Tá institiúidí Airgeadais ag cruthú deacrachtaí nach bhfuil an Rialtas ag dul i ngleic leo. Teastaíonn bille tfóntais is déanaí ó chuid mhaith de na Bancanna mar chruthúnas seolta chun cuntas reatha a oscailt. Ní ghlactar le billí fóin póca lena aghaidh. Tá sé dodhéanta ar an gcéad dul síos clárú le comhlacht fóntais  gan cuntas bainc a bheith agat.

“Níl deireadh leis an éileamh cearta vótála Uachtarántachta a bhaint amach. Thug An tAire McHugh le fios inniu go gcuirfear páipéar rogha os comhair biall an Fhóraim Phobail Dhomhanda i mí na Bealtaine. Caithfidh sé cloígh leis an ngealltanas sin agus an ceann a thug sé maidir le réiteach a bheith ann faoi 2018, agus beimid ag súil amhlaidh 

“ACithfidh An tAire Mc Hugh An Grúpa IdirRanna Oibre ar na Diaspora a stiúradh níos mó díograis ná mar atá sé faoi láthair. Níl ag éirí lena dhearcadh réchúiseach agus níl sé ag seachadadh do shaoranaigh Éireannacha thar lear.”

Connect with Sinn Féin