Sinn Féin - On Your Side

Seasamh láidir de dhíth ar son an iolrachais – Ó Muilleoir

7 March, 2017 - by Máirtín Ó Muilleoir


Ag caint sa Teach Gloine ag Cnoc an Anfa anocht (7 Márta) ag ócáid de chuid Chonradh na Gaeilge mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, dúirt Máirtín Ó Muilleoir CTR:

"Molaim go láidir Conradh na Gaeilge as a leabhrán nua 'Bunús, Éabhlóid agus Forbairt na Gaeilge' a fhoilsiú.

“Míníonn an leabhrán gur taisce rannta atá sa Ghaeilge, seóid chultúrtha ar leis an uile dhuine é.

"Thug toradh an toghcháin le fios go dtuigeann móramh an phobail anois gur lenár leas uile é cearta Gaeilge a bheith ó thuaidh, díreach mar tá cearta teanga ag an Bhreatnais, ag an Ghaidlig agus ag an Ghaeilge ó Dheas. Ach tá bac go fóill á chur ar na cearta sin ag Rialtas na Breataine agus ag Aontachtaithe.

"Tá sé riachtanach mar sin go mbeadh iarracht mhór aontaithe le déanamh cinnte de go gcuirtear Comhaontú Chill Rímhinn i bhfeidhm.

“Tá ról ar leith san obair sin ag Rialtas na hÉireann ach seo an t-am fosta ag grúpaí eile a thuigeann tábhacht an iolrachais le labhairt amach.

"Ghlac IBEC ó dheas seasamh láidir ar chearta cothromais pósta sa reifreann, cad chuige nach bhfuil an CBI agus a mhacasamhail ó thuaidh ag glacadh an tseasaimh chéanna do chearta phobal na Gaeilge.

“Tá seasamh misniúil glactha ag ceannairí gnó i Meiriceá ar son an iolrachais. Tá sé thar am an cur chuige céanna don ilchineálacht a fheiceáil anseo."

Connect with Sinn Féin