Sinn Féin - On Your Side

Moill ar chur i bhfeidhm an Polasaí don Oideachas Gaeltachta – An Teachta Peadar Tóibín

8 March, 2017


Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín, go raibh sé mí-shásta leis an moill ar chur i bhfeidhm an Polasaí don Oideachas Gaeltachta.

Cháin an Teachta Tóibín an easpa-fhreagracht ón roinn ó thaobh na spriocanna atá leagtha síos ann a bhaint amach.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Tá a fhios againn uilligh an dúshlán atá ann ó thaobh an Ghaeilge a choinneáil beo sna ceantar Gaeltachta. Dhá bhliain ó shin d’fhoilsíodh tuairisc a léirigh nach raibh ach deich mbliana fágtha ag an nGaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht. Bhíomar ag fanacht le polasaí don Oideachas Gaeltachta leis na blianta le creimeadh na teanga a laghdú.

“Cé gur fháiltíomar roimh an Polasaí, is léir dúinn anois nach bhfuil dóthain déanta ag an roinn le cinntiú go mbeidís in ann na moltaí atá leagtha amach ann a chur i gcríoch. Mar shampla, is ar éigin is a bhfuil an próiseas tairisceana chun soláthraí an Chláir Oiliúna Tosaigh Múinteoirí tosaithe. Cén fáth nach raibh an próiseas seo socraithe roimh seoladh na gcáipéise?

“Deir an Aire Stáit Seán Kyne nach mbeidh múinteoirí cáilithe chun teagasc i mbunscoileanna go dtí Meán Fómhair 2022 ar a laghad. Nach bhfuil sé beagáinín íorónta go háirithe nuair a bhfuil an polasaí féin leagtha amach don bhliain 2017-2022 agus nach mbeidh cuid de bhunchloch na gcáipéise á gcur i gcríoch i rith na tréimhse atá leagtha amach ag an roinn féin?

“Deir an Aire go bhfuiltear ag súil sa Polasaí, go mbeidh cúrsa Oideachais Tosaigh Múinteoirí á chur ar fáil, “go hidéalach” ó 2018/19.  Deir sé go bhfuil na spriocdhátaí don chúrsa seo ag “brath go mór ar thoradh rathúil an phróisis tairisceana, acmhainní a bheith ar fáil agus líon na ndaoine a roghnóidh an clár oideachais tosaigh múinteoirí seo.” 

“Is ábhar mór imní domsa nach bhfuil an Aire sásta a rá go díreach an mbeidh acmhainní cuí ar fáil. Tá freagracht ag an roinn agus ag an rialtas maidir le próisis tairisceana éifeachtach a láimhseáil agus cúrsaí faoi leith a chur chun cinn.

“Tá deis iontach anois againn Oideachas Gaeltachta a láidriú. Ach mura bhfuil an rialtas sásta a bheith freagrach as an Polasaí atá leagtha amach acu a chur i bhfeidhm go gasta - beidh an cinniúint cumhach céanna ag an Polasaí agus mar atá ag an Straitéis 20 Bliain.”

Connect with Sinn Féin