Sinn Féin - On Your Side

Thar am Acht Teanga a bheith againn – Ó Muilleoir

16 March, 2017 - by Máirtín Ó Muilleoir


Ag oscailt chomhdháil bhliantúil Chomhairle na Gaelscolaíochta sa Charn, Machaire Rátha, Co Dhoire, dúirt Máirtín Ó Muilleoir CTR:

"Tá éacht déanta ag múinteoirí na nGaelscoileanna sa Tuaisceart ó bunaíodh Bunscoil Phobal Feirste i 1971. Tá an mianach, an éirim agus an ioldánacht atá sa mhúinteoir Gaelscoile, tá sé gan sárú.

"Ba mhaith liom impí oraibh dlús a chur leis an obair athmhuintearais san am atá romhainn. Úsáidigí an obair aislingeach, cheannródaíoch atá ar bun agaibh le síocháin agus athmhuintearais a chothú.

"Ach is dhá thaobh de bhonn amháin iad an t-athmhuintearas agus an ceart. Agus go dtí seo níor tugadh go leor airde ar an taobh eile sin den bhonn: cearta bunúsacha a bheith ag cainteoirí Gaeilge. 

“Ar an drochuair, as siocair an droim láimhe a thug lucht an ’Ní hea’ do chomhaontaithe agus do gheallúintí a rinne siad, níl aon stádas oifigiúil ag an Ghaeilge sa Tuaisceart. Tá an seasamh agus an stádas céanna — nó an easpa stádais — ag an Ghaeilge inniu agus a bhí aici i 1969 nuair a bunaíodh Gaeltacht Bhóthar Seoighe i mBéal Feirste. Is é sin, i súile an rialtais, gur neamhtheanga í an Ghaeilge maidir le cúrsaí riaracháin agus cumarsáide.  Sin an dearcadh a bhí ag Stormont i 1969, aimsir bunú Ghaeltacht Bhóthar Seoigh. Ó shin tá réabhlóid teanga i ndiaidh bláthú sa Tuaisceart. 

"Tuigeann sibh go bhfuil daoine ann ar mhaith leo an clog a thiontú siar ach is chun tosaigh atá pobal na Gaeilge ag triall. Ní seo 1969. Seo 2017. Tá sé thar am Acht Teanga a bheith againn.

“Tchím anseo inniu múinteoirí mórchroíocha, neamheaglacha. Agus meabhraím ar an méid a dúirt Stokely Carmichael, laoch as gluaiseacht na gceart sibhialta Afraic-Mheiriceánach: is muidinne na ceannairí a bhfuilimid ag feitheamh orthu. Sin mar dhearcaim oraibhse ar maidin, a mhúinteoirí: na ceannairí a raibh muid ag fanacht orthu."

Connect with Sinn Féin