Sinn Féin - On Your Side

Cinneadh na gCumann Óige níos measa ná cinneadh Líofa - Ó Muilleoir

2 April, 2017 - by Máirtín Ó Muilleoir


Deir urlabhraí Shinn Féin Máirtín Ó Muilleoir go bhfuil cinneadh an Údaráis Oideachais  ó Thuaidh chun airgead a chiorrú ó chumainn óige Ghaeilge níos measa ná cinneadh Líofa.

Ar seisean: “Mar thoradh ar chinneadh an Údaráis Oideachais airgead a bhaint de Ghlór na Móna, cuirfear deireadh leis an sólathar do chúig chumann óige Ghaeilge, caillfear ceithre phost agus beidh deireadh le 64 uair a chloig d’imeachtaí. Is beag ar fad an sólathar a rinneadh don earnáil seo go tráidisiúnta sa Tuaisceart ach cuireann an cinneadh seo deireadh leis an dul chun cinn a rinneadh le blianta beaga anuas.

“Faoi airí an DUP, úsáideadh an Ghaeilge mar mhála dornála. Ní féidir glacadh leis an chur chuige sin. Is ionsaí fíochmhar ar an earnáil oideachais Ghaeilge é an cinneadh seo agus sáraíonn sé geallúint Chomhaontú Aoine an Chéasta go ndéanfaí “gníomh diongbháilte chun an teanga a chur chun cinn”. 

Sáraíonn sé leis an dualgas reachtúil atá ar Roinn an Oideachais “oideachas Gaeilge a éascú agus a spreagadh”.

“Beidh mé ag lorg cruinniú le príomhfheidhmeannach an Údaráis Oideachais chun go dtarraingeofar siar an cinneadh seo. Tá mé fosta ag iarraidh ar An Taoiseach seasamh láidir a ghlacadh in aghaidh an ionsaí seo ar Chomhaontú Aoine an Chéasta." Críoch

Connect with Sinn Féin