Sinn Féin - On Your Side

Government must take immediate action to halt decline of Irish language – Adams

6 April, 2017 - by Gerry Adams


Leagan Gaeilge thios

Sinn Féin President Gerry Adams TD has said that the Government must take immediate action to halt the decline in the numbers speaking Irish.

Deputy Adams made the call following the publication of Census 2016 figures, which show that those speaking Irish on a daily basis, outside of the education system, has fallen by 4.4% since 2011.

Speaking from Leinster House this afternoon, Deputy Adams said:

“The number of people speaking Irish on a daily basis, outside of the education system, has dropped significantly. It is also extremely worrying that Census figures reveal a fall of 11% in daily Irish speakers in the Gaeltacht regions.

“The statistics show that Government policy has been an utter failure.

“The Government, despite the countless promises of the Taoiseach, failed to publish the Official Language act in a timely fashion. He also refuses to engage with the Standing Committee on Irish, the Gaeltacht and the Islands.

“The 20 year Strategy for the Irish Language which was published in 2010 aimed to increase Irish speakers from the then levels of 1.66 million to 2 million and the number of daily Irish speakers from 83,000 to 250,000.

“With no targets, no monitoring of the report, no observation of its progress or supervision of its implementation, it’s no wonder that it has been an unmitigated flop.

“This has not been aided by severe cuts to Irish language bodies – from 2008-2014 capital spending was slashed by 89% from the Irish language, Gaeltacht and Islands budget and further capital cuts this year.

“Reports have warned that Irish has less than ten years remaining as a community language in our Gaeltacht regions. 

“An Coimisinéar Teanga Rónán Ó Domhnall has been scathing of the failure to draft and implement language plans.

“It is clear that the Government must take must immediate action to halt the decline of the Irish language.” 

Caithfidh an Rialtas gníomhú ar an bpointe boise chun stad a chur le meath na Gaeilge – Mac Ádhaimh 

Tá ráite ag Uachtarán Shinn Féin Gearóid Mac Ádhaimh go gcaithfidh an Rialtas gníomhú ar an bpointe boise chun stad a chur le meath líon na gcainteoirí Gaeilge.

Dúirt an Teachta Mac Ádhaimh an méid seo tar éis fhoilsiú fhigiúirí Dhaonáireamh 2016 a léiríonn gur tháinig laghdú 4.4% ó 2011 ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais.

Ag labhairt dó i dTeach Laighean inniu, dúirt An Teachta Mac Ádhaimh:

“Tá laghdú suntasach tagtha ar líon na ndaoine a labhraíonn an Ghaeilge ar bhonn laethúil lasmuigh den chóras oideachais. Cuireann sé an-imní orm fosta go léiríonn na figiúirí on Daonáireamh titim de 11% ar líon na gcainteoirí laethúla sna Gaeltachtaí.

“Léiríonn na figiúirí gur teip iomlán atá i bpolasaí an Rialtais

“Chlis ar an Rialtas Acht na dTeangacha Oifigiúla a fhoilsiú go tráthúil  in aineoinn an iliomad gealltanas ón Taoiseach go ndéanfaí amhlaidh. Anuas ar seo diúltaíonn sé  dul i ngleic le Buanchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán.

“Foilsíodh An Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge i 2010 a d’fhéach le líon na gcainteoirí a mhéadú ó 1.66 mhilliún mar a bhí go 2 mhilliún agus líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla ó 83,000 go 250,000.

“Le heaspa spriocanna, maoirseacht ar an tuairisc, breathnóireacht ar a dhul chun cinn nó feitheoireacht ar a chur i bhfeidhm ní nach ionadh gur cliseadh amach is amach é.

“Ní cuidiú é gur baineadh go géar ó fhorais Ghaeilge – ó 2008 go 2014 tháinig laghdú 89% ar bhuiséad na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán agus baineadh níos mó de arís i mbliana.

“Tugadh foláirimh i dtuairiscí éagsúla nach bhfuil ach an 10 mbliana fágtha ag an Ghaeilge mar theanga phobail sna Gaeltachtaí.

“Rinne an Coimisinéar Teanga Rónan Ó Domhnaill  cáineadh géar ar an teip chun scéimeanna teanga a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm

“Is léir anois go gcaithfidh an Rialtas féin dul i mbun gnímh go tapa chun stad a chur le meath na Gaeilge.”

Connect with Sinn Féin