Sinn Féin - On Your Side

Tacaíonn Chomhaontú Aoine an Chéasta le hAcht na Gaeilge

5 May, 2017 - by Niall Ó Donnghaile


Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Niall Ó Donnghaile, atá ar an Choiste Oireachtais um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta, roimh an tacaíocht a léirigh an Coiste d'Acht na Gaeilge i ndiaidh do Chonradh na Gaeilge cur i láthair a dhéanamh ann inniu.

Ag labhairt dó i ndiaidh cruinniú de chuid an Choiste, dúirt An Seanadóir Ó Donnghaile

"Gníomh cinniúnach de chuid an Choiste Oireachtais um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta is ea an tacaíocht a léiríodh agus cuirfidh réimse leathan de dhaoine ar cúis leo ilchineálacht, comhionannas agus sochaí bunaithe ar chearta, fáilte roimhe seo. Tá na luachanna seo ag croílár Chomhaontú Aoine an Chéasta agus na comhaontuithe dá éis.

"Gealltanas a rinneadh sna comhaontuithe ó thuaidh ach nár comhlíonadh riamh is ea Acht na Gaeilge cuimsitheach agus cearta iomlána dóibh siúd ar mian leo a saol a chaitheamh trí mheán na Gaeilge.

"Tacaíonn an tOireachtas, móramh na BTR sa tuaisceart mar aon le páirtithe leasmhara idirnáisiúnta ar nós na Náisiún Aontaithe agus Coiste Eorpach na Saineolaithe leis an ghá atá ann Acht na Gaeilge a chur i bhfeidhm. Cuireann An Coiste a bhfuilim féin air leis an éileamh sin agus tacaíonn muid leis na moltaí a leag Conradh na Gaeilge amach go cuimsitheach inniu. Anois tá sé in am d'Acht na Gaeilge.”

Connect with Sinn Féin