Sinn Féin - On Your Side

Cultúrlanna must be saved – Tóibín

12 May, 2017


Sinn Féin’s spokesperson on the Irish language, Peadar Tóibín TD has said that the Irish speaking centres, or Cultúrlanna, of Derry and Belfast must be protected.

Teachta Tóibín is encouraging everyone to sign a petition preventing Foras na Gaeilge from making cuts to the funds of these highly successful and important Irish language institutions.

Speaking today, Deputy Tóibín said:

“Cultúrlann Uí Chanáin and Cultúrlann Mhac Adaim Ó Fiaich have contributed so much to the development of the Irish language as well as enriching the cultural landscape of Derry and Belfast. These are exemplary, pioneering institutions, to which we can only aspire to have in the South, particularly in Dublin.

“It was shocking to hear that funding for the Cultúrlanna might be cut by Foras na Gaeilge. There seems to be no rhyme or reason for such a move, when these cultural spaces have proved so successful, hugely benefitting their respective cities as well as the larger Irish language community.

“These cuts will hinder the Irish language movement and fly in the face of the founding aims of Foras which was established under the Good Friday Agreement. I am urging the public to sign a petition and play their part in saving our Cultúrlanna. Our voices must be heard now.”

To sign the petition, send your full name in an email to [email protected]

Caithfear na Cultúrlanna a shábháil – Tóibín 

Dúirt ulabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín, go gcaithfear gach iarracht a dhéanamh chun na Cultúrlanna i nDoire agus i mBéal Feirste a chosaint.

Tá an Teachta Tóibín ag impí ar chách achainí a shíniú chun bac a chur ar Fhoras na Gaeilge ciorruithe a chur ar na hinstitiúidí tábhachta agus torthúla seo.

Ag labhairt dó inniu dúirt an Teachta Tóibín:

 “Cuireann Cultúrlann Uí Chanáin agus Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich go mór le dul chun cinn na Gaeilge agus saibhreas cultúrtha Dhoire agus Bhéal Feirste. Is institiúidí ceannródaíocha, den scoth iad agus ba bhreá linn a leithéid a bheith againn ó deas, go háirithe i mBaile Átha Chliath.

“Ba choscrach an scéal é a chloisteáil go bhfuil baol ann go laghdóidh Foras na Gaeilge an maoiniú dos na Cultúrlanna seo. Ní aon chiall ag baint leis seo, go háirithe nuair a fheictear ar céchomh rathúil is atá siad. Tá an-tairbhe ag baint leis na na spásanna cultúrtha seo ar bhonn áitiúil agus an pobal labhartha Gaeilge i gcoitinne.

“Déanfaidh na ciorruithe seo díobháil ar ghluaiseacht na Gaeilge agus tá siad go mór in éadan bhun-aidhmeanna Fhoras na Gaeilge a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta. Táim ag moladh do chách achainí a shíniú leis na Cultúrlanna a shábháil. Is gá dúinn ár nguthanna a ardú anois.”

Cuir r-phoist le do shonraí chuig: [email protected] 

Connect with Sinn Féin