Sinn Féin - On Your Side

Investment in the Irish language must be adequate – Ó Donnghaile

19 May, 2017 - by Niall Ó Donnghaile


Leagan Gaeilge thíos

Sinn Féin Senator Niall Ó Donnghaile has said the Irish Language and Irish Language organisations must be treated fairly and progressively. 

Representatives from both Cutúrlann McAdam Ó Fiaich and Cultúrlann Uí Chanáin held a protest outside the office of Foras na Gaeilge today.

Referring to the current consultation on funding for the two Cultúrlann in the north, and to the proposed new Irish Language centres’ scheme, Mr Ó Donnghaile said:

“It is accepted that a new scheme should be investigated to further develop the Irish Language and Irish Language centres across the country.

“This does not mean, however, that funding for Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich and Chultúrlann Uí Chanáin should be cut back.

“In reality, the appropriate amount of funding is not being invested in Foras na Gaeilge. There is a huge responsibility on the governments to address the issue of the Foras budget, fairly and progressively.

"I welcome the fact that board members, including the Sinn Féin appointees, came out to speak and show their support for the Cultúrlanna and the work they do.

“If there is to be strategic and long-term development of the Irish Language, we must take a holistic approach to the question of the Irish Language centre scheme. Proper finance must be made available.”

Ní mór maoiniú cuí a infheistiú sa Ghaeilge – Ó Donnghaile

Tá ráite ag Niall Ó Donnghaile go gcaithfear plé go cothrom agus go forásach leis an Ghaeilge agus leis na heagrais a chuireann chun cinn í. 

Reáchtáil ionadaithe ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich agus ó Chultúrlann Uí Chanáin agóid inniu taobh d'oifigí Fhorais na Gaeilge.

Ag labhairt dó ar an chomhairliúchán i leith maoinithe don dá chultúrlann ó thuaidh agus do scéim nua le haghaidh ionad Gaeilge, dúirt Ó Donnghaile:

“Glacaim leis gur fiú scéim a fhiosrú le go bhforbrófar ionaid Ghaeilge ar fud na tíre. Tá muid uilig i bhfách leis an Ghaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn.

“Ní fhágann sé sin go mba chóir gearradh siar ar an mhaoiniú a chuirtear ar fáil do Chultúrlann Mc Adam Ó Fiaich agus do Chultúrlann Uí Chanáin. 

“Le fírinne, níl an maoiniú cuí á infheistiú faoi láthair i bhForas na Gaeilge. Tá dualgas nach beag ar na ranna agus ar na rialtais freastal ar bhuiséad an Fhorais go cothrom agus go forásach.

"Tá athas orm gur tháinig comhaltaí boird, comhaltaí a cheap Sinn Féin san áireamh, gur tháinig siad amach le labhairt le daoine agus le tacaíocht a léiriú don obair a dhéanann siad.

“Má tá muid leis an teanga a fhorbairt go straitéiseach agus go fadtéarmach, caithfidh muid amharc ar cheist na n-ionad Gaeilge go hiomlánaíoch. Ní mór airgeadas cuí a chur ar fáil.”

Connect with Sinn Féin