Sinn Féin - On Your Side

Fáilte roimh stádas AE don Ghaeilge

13 June, 2005


Chuir Ceannaire Dála Shinn Féin Caoimhghín O Caoláin fáilte roimh cinneadh an Aontais Eorpaigh chun stadas oifigiúl oibre a thabhairt don Ghaeilge. Dúirt an Teachta O Caoláin:

"Céim tábhactach chun tosaigh don Ghaeilge atá anseo. Cuirim comhghairdeas leis na daoine uile a ghlac páirt sa bhfeachtas fada do Stadas na Gaeilge. Bhí áthas orm cabhrú leis an bhfeachtas sin sa Dáil le roinnt bliana anuas. Léiríonn an cinneadh seo cé chomh tábhacthach is atá feachtais a chur ar bun chun brú a chur ar na húdaráis anseo in Eirinn agus san AE. Ba chóir cuimhniú nach raibh an Rialtas anseo toilteanach an moladh seo a chur ar aghaidh go dtí go raibh sé mar ceist mór sna toghcháin Eorpacha anuraidh curtha chun cinn ag Sinn Féin, i measc páirtithe agus dreamanna eile.

"Tá pobal na Gaeilge ag déanamh obair sár-mhaith chun an teanga a chur chun cinn anseo in Eirinn. Ach tá easpa deiseanna oibre do dhaoine ar mhaith leo oibriú trí mheán na Gaeilge. Tá súil agam go dtabharfaidh an cinneadh seo deiseanna oibre do Ghaeilgeoirí óga. Leis an teicneolaíocht nua is féidir alán de na postanna sin a lonnú sa Ghaeltacht agus in áiteanna eile timpeall na tíre." Críoch

Welcome for EU status for Irish

Sinn Féin Dáil leader Caoimhghín O Caoláin welcomed the EU decision to accord official working langauge status to Irish. Deputy O Caoláin said:

"This is an important step forward for the Irish language. I congratulate everyone who took part in the long campaign for Stadas na Gaeilge. I was very glad to support this campaign in the Dáil for the past number of years. This decision shows the importance of campaigning aimed at the authorities here and in the EU. It should be remembered that the Government was unwilling to put this issue forward until it was raised as a major issue during the EU election campaign last year, raised by Sinn Féin, among other parties and groups.

"The Irish language community is doing great work to promote the language here in Ireland. But there is a shortage of work opportunities for people whho wish to work through the medium of Irish. I hope this decision will create work opportunities for young Irish speakers. With new technology many of those posts can be located in the Gaeltacht and other areas around the country." ENDS

Connect with Sinn Féin