Sinn Féin - On Your Side

'Glorified Corridor' being let for €640 per month in Galway – Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

9 August, 2017


Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh is calling for further resources to be put in place to inspect private rented accommodation in Galway City and County in light of Estate Management Agencies advertising what he calls a ‘Glorified Corridor’, being dressed up as a flat, for rent at €640 per month.

Speaking today, the Galway West - South Mayo Senator says:

“It is absolutely disgraceful that Estate Management Companies are advertising properties for landlords who are in breach of standards for rented accommodation and Galway City and County Council must fulfill their duties to stop it.

“A property advertised recently by a prominent local property management company for letting in Rahylin Glebe in the east of Galway City, which is nothing more than a dressed up corridor, and is almost certainly in breach of the standards laid down in regulations by the Department of the Housing, Planning and Local Government. These outline the minimum standards that must be complied with in relation to health and safety for tenants.

“Galway City and Council has an abysmal record when it comes to inspecting private rented accommodation. According to a report published by the National Oversight and Audit Commission (NOAC) in October 2016, Galway City Council had the lowest inspection rate in the country at 1.3% and Galway County Council was third worst in the country.
 
“Of the 1.3% of private rented premises inspected in Galway City in 2014, 74% failed inspection. Only 1% of private rented premises in in Galway County were inspected, with a 100% failure rate. The only properties inspected in Galway City and County were ones being assessed for HAP or RAS payments. None of the others on the open market were inspected.

"Galway City Council also had the lowest staff complement in the country allocated for inspections of properties in the private rented sector.

“This all indicates to me that we need far more resources and a much more robust inspection regime in Galway City and County councils to ensure that our private rented accommodation sector reaches the minimum standards required.

“Agencies and landlords advertising and supplying substandard properties must be taken to task and the practices we are seeing, of unscrupulous people taking advantage of those desperate to find accommodation and charging them exorbitant rents, must be stopped.

“I am calling on the Chief Executives and Directors of Services for Housing in both Galway and City County Councils to outline what they intend to do to address these matters which they have responsibility for enforcing.”

ENDS//


‘Pasáiste maisithe’ dhá ligean ar €640 sa mhí i nGaillimh – Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

Tá Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, ag éileamh go gcuirfear breis acmhainní ar fáil chun iniúchadh a dhéanamh ar shealúchais atá ligthe go príobháideach i gcathair agus I gcontae na Gaillimhe, I bhfianaise go bhfuil sé tagtha chun solais go bhfuil ‘Pasáistí Maisithe’ dhá ligean mar árasán ag Comhlachtaí Bainistíochta Eastáit, ar chíos suas le €640 sa mhí.
  
Ag labhairt dó inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas: 

“Tá sé náireach amach is amach go bhfuil Comhlachtaí Bainistíochta Eastáit ag fógairt sealúchais ar chíos do thiarnaí talún santacha, atá ag sárú rialacháin do thithíocht ar chíos agus caithfidh Comhairlí Cathrach agus Chontae na Gaillimhe a gcuid dualgais reachtúla ina leith seo, a chomhlíonadh. 

“Taispeánadh sealúchais dom le déanaí a bhí ar an margadh le ligean ó chomhlacht bainistíochta shealúchais mór le rá i nGaillimh, i Ráth Uilinn in oirthear na cathrach, nach féidir níos mó na ‘pasáiste maisithe’ a thabhairt air agus tá mé réasúnta cinnte go bhfuil sé ag sárú na caighdeáin atá leagtha síos ag an Roinn Tithíochta, Pleanáil & Údarás Áitiúil. Leagann siad seo amach an bhun chaighdeán a chaithfear cloí leis maidir le sláinte agus sábháilteacht tionóntaí. 

“Tá fíor droch-cháil ar Chomhairlí Cathrach agus Contae na Gaillimhe ó thaobh cigireacht a dhéanamh ar shealúchais san earnáil cíosa phríobháidigh. Dar le tuairisc a d’fhoilsigh an Coimisiún Náisiúnta um Maoirsiú agus Iniúchadh (NOAC) i mí Dheireadh Fómhair 2016, tá an leibhéal is lú imscrúdaithe sa tír i gcathair na Gaillimhe ag 1.3% agus ba iad Comhairle Chontae na Gaillimhe an tríú údarás áitiúil is measa sa tír freisin.

“As an 1.3% de shealúchais atá ligthe go príobháideach a rinneadh iniúchadh orthu i 2014 i gcathair na Gaillimhe, theip ar 74% acu san scrúdú. Níor déanadh scrúdú ach ar 1% de na sealúchais atá ligthe go príobháideach i gContae na Gaillimhe agus theip orthu sin uile.

"Níor déanadh scrúdú ach ar shealúchais i gcathair agus contae na Gaillimhe a raibh íocaíochtaí cíosa le déanamh ag na h-údaráis áitiúla dóibh. Níor déanadh aon imscrúdú ar thithe eile ligtear ar an margadh oscailte. Tá sé suntasach freisin go bhfuil an líon is ísle cigirí sa tír chun imscrúdú a dhéanamh ar an earnáil seo i gComhairle Cathrach na Gaillimhe. 

“Léiríonn sé seo ar fad domsa go dteastaíonn i bhfad níos mó acmhainní a bheith curtha ar fáil agus réimeas maoirseachta i bhfad níos láidre a bheith in áit, i gComhairlí Chontae agus Cathrach na Gaillimhe, chun cinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na bun chaighdeáin san earnáil cíosa phríobháidigh. 

“Caithfear a bheith i bhfad níos déine ar áisíneachtaí agus tiarnaí talún atá ag fógairt agus ag soláthar sealúchais faoi bhun an chaighdeán agus caithfear na cleachtais atá tagtha chun solais, daoine neamhscrupallacha ag baint buntáiste do dhaoine atá faoi bhrú árais a fháil agus cíosanna iomarcacha dhá bhaint díobh, a stopadh. 

“Tá mé ag iarraidh ar Phríomhfheidhmeannaigh agus na Stiúrthóirí Seirbhísí do Thithíocht i gComhairlí Chontae agus Cathrach na Gaillimhe míniú dúinn céard atá siad chun a dhéanamh leis an fhadhb seo, a bhfuil se de dhualgas orthu déileáil leis, a réiteach”.


CRÍOCH//

Connect with Sinn Féin