Sinn Féin - On Your Side

Droch-thús dúbailt na hoibre – cuirfidh easpa maoinithe bac mór ar phleanáil teanga – Tóibín

22 September, 2017


Dúirt urlabhraí Shinn Féin ar an nGaeilge, an Teachta Peadar Tóibín go riabh sé riachtanach go dtugfaí maoiniú mar is cuí dos na limistéir pleanála teanga leis na pleananna éagsúla a chur i bhfeidhm.

Cháin an Teachta Tóibín an ráiteas a bhí ag an tAire McHugh a dúirt gur “céim shuntasach chun tosaigh” a bhí i gceist agus na chéad trí plean teanga faofa go hoifigiúil aige aréir agus gan an roinn sásta an t-airgead atá de dhíth ó na heagrais a thabhairt dóibh.

Dúirt an Teacht Tóibín:

“Tá a fhios againn uilligh an bhagairt atá ann maidir le inmharthanacht na Gaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht. Le cúpla bliain anuas bhí sé mar mhanna ag na hAirí le cúram na Gaeltacht orthu go raibh pleanáil teanga ar bun a rachaidh i ngleic le mórfhadhbanna na gceantar maidir le creimeadh teanga. Anois níl an roinn tuillteanach na pleananna teanga seo a mhaoiniú i gceart.

“Le breis is dhá bhliain anuas bhí eagrais agus daoine áitiúla ag treabhadh le chéile le pleananna suntasacha, cuimsitheacha a bheartú leis an Ghaeilge a chaomhnú agus a neartú.  Tá costais faoi leith i gceist leis na gníomhartha a bhaint amach. Ach anois tá an roinn a rá leis na limistéar pleanála teanga uilligh nach bhfuil ach €100,000 ar fáil do gach ceantar.

“Is masla é seo don phobal Ghaeltachta. Anois agus na pleananna leagtha amach agus le buiséid faoi leith acu, tugtar le fios nach mbeifear in ann iad a chur i gcrích de bharr easpa airgid. Tá sé do-chreidte go bhfuil an tAire McHugh in ann a rá gan náire gur “céim shuntasach chun tosaigh” é gur faofadh na chéad pleananna seo agus gan an infheistíocht cheart a chur ar fáil dóibh.

“Tá imní orm go dteipfidh ar na pleananna teanga seo de bharr easpa maoiniú agus foirne. Ní bheidh Limistéar Pleanála Teanga Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir in ann ach duine amháin a fhostú in áit triúir de bharr nach bhfuil ach 60% den airgead a bhí de dhíth acu á chur ar fáil dóibh.

“Is léir nach bhfuil an roinn nó an tAire McHugh i ndáiríre faoi athbheochan na Gaeltachta agus na Gaeilge. Táim ag impí ar an Aire McHugh seasamh docht a thógáil ar chás breis maoinithe a aimsiú agus an fód a sheasamh ar son chearta na bpobail Gaeltachta.”

Connect with Sinn Féin