Sinn Féin - On Your Side

Tacaigh le hAcht Gaeilge ag Stormont - Ó Muileoir

27 September, 2017 - by Máirtín Ó Muilleoir


Tá an Comhalta Máirtín Ó Muilleoir ag iarraidh ar ghníomhaithe Gaeilge agus comhionannais a dtacaíocht a thaispeáint ag léirsiú ar son Acht Gaeilge amárach – Stormont, Déardaoin 28 Meán Fómhair 12.45pm.

Dúirt Máirtín Ó Muilleoir,

“Tá agóid ar son Acht Gaeilge eagraithe ag an Dream Dearg don lá amárach.

“Is léir go bhfuil an t-éileamh ar son Acht Gaeilge ag méadú i measc na bpáirtithe polaitiúla agus san earnáil phoiblí.

“Níor cheart go mbeadh aon eagla ar dhuine ar bith faoin Ghaeilge ná faoi Acht Gaeilge.

“Tá an Ghaeilge ina chuid lárnach den shaol ag cuid mhór daoine a bhaineann úsáid aisti ar bhonn laethúil. Tá an líon sin daoine ag dul i méid i rith an ama. Ba cheart a gcearta sin a chosaint.

“Tá cosaint teanga i bhfeidhm i Sasana, in Albain, sa Bhreatain Bheag agus sa deisceart abhus. Ní mór cosaintí a thabhairt isteach ó thuaidh.

“Níl sé inghlactha in áit ar bith eile sna hoileáin seo go ndiúltófaí cearta bunúsacha teanga, pósadh ná teacht ag saoránaigh ar chúirt cróinéara. Ní ceart go mbeadh sé seo inghlactha anseo. Ní ghlacaimis leis an chlaontacht ná leis an idirdhealú anseo ach oiread.

“Baineann an t-ábhar seo go soiléir le cearta.

"Tá Sinn Féin ag seasamh an fhóid ar son measa, ionracais agus comhionannais le haghaidh cách.

“Ba cheart diultú cearta a fhágáil san am atá thart; beidh Acht Gaeilge ina chuid dár dtodhchaí choiteann.”

Connect with Sinn Féin