Sinn Féin - On Your Side

Cuireann Ó Donnghaile roimh chinneadh Fhoras na Gaeilge

29 September, 2017 - by Niall Ó Donnghaile


Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Niall Ó Donghaile roimh an scéala go gcuirfidh Foras na Gaeilge deis maoinithe trí bliana ar fáil le haghaidh Chultúrlann Mc Adam Uí Fhiaich agus Chultúrlann Uí Chanáin. Tosófar an deis i mí Eanáir 2018.

Dúirt Seanadóir Ó Donnghaile:

“Cuirim fáilte roimh chinneadh an Fhorais deis maoinithe trí bliana a chur ar fáil do Chultúrlan McAdam Ó Fiaich agus Cultúrlann Uí Chanáin; deis atá le tosú i mí Eanáir 2018.

“Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an phróisis comhairliúcháin idir Aibreán agus Meitheamh 2017; próiseas a lorg barúlacha ón phobal maidir leis an bhealach chun cinn do mhaoiniú i leith ionad Gaeilge ar fud an oileáin.

“Le fírinne, níl airgead iomchuí á infheistiú i bhForas na Gaeilge. Tá dualgas nach beag ar na rialtais dul i ngleic le buiséad an Fhorais ar bhonn cothrom agus forásach.

“Tá ról tábhachtach ag ionaid teanga agus ag Cultúrlanna i gcur chun cinn na teanga agus an chultúir. Tá sé tábhachtach go gcuirfear an maoiniú iomchuí ar fáil.

“Ní mór Acht Gaeilge a chur i bhfeidhm le go reachtófar cosaintí agus cearta, mar a dhéantar ar fud na hÉireann, in Albain agus sa Bhreatain Bheag.

“Ábhar is ea Acht Gaeilge a bhaineann le meas, le haitheantas agus le cearta.”

Connect with Sinn Féin