Sinn Féin - On Your Side

Ní fiú tráithnín buiséad na Gaeilge – Peadar Tóibín TD

10 October, 2017


Cháin urlabhraí Shinn Féin ar an nGaeilge, an Teachta Peadar Tóibín, buiséad an rialtas atá tacaithe ag Fianna Fáil de bharr go bhfuil infheistiú truamhéalach á dhéanamh sa Ghaeilge.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Is am cinniúnach é seo don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. De réir na saineolaithe níl ach cúpla bliain againn le dul i mbun gníomh chun an Ghaeilge mar theanga bheo a shábháil. Dúirt baill Fine Gael linn go raibh an pleanáil teanga chun na ceantair Ghaeltachta a thabhairt slán. Ach níltear ag bronnadh dóthain airgid leis an mbeart sin a chur i gcríoch.

“Níl ach ardú €2.5 milliún sa bhuiséad don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Agus sin tús agus deireadh an t-airgead a gealladh inniu. Ní leor son. Fágadh limistéar pleanáil teanga ar an ngannchuid de bharr nach raibh an tAire McHugh sásta ach €100,000 a thabhairt dóibh. Ní bheidh na ceantair in ann a gcuid beartais a chur i gcríoch. Nílid in ann baill foirne mar is gá a earcú. Tá orthu a chuid pleananna a athscríobh agus ní bheidh siad in ann a gcuid cuspóirí uilligh a bhaint amach.

“Bhí an Conradh ag lorg €5 milliún le tús a chur ar a bplean ‘Infheistíocht sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht ó 2018 ar aghaidh’. Ach cé go bhfuil breis is 83 ionadaí Oireachtais ag tacú lena n-éileamh fíor phraiticiúil, réasúnta - níor raibh an rialtas sásta é a mhaoiniú.

“Leis an suim airgid a gheall an rialtas inniu -  níl a fhios againn go fóill an é caiteachas nua nó suim a bhí fógartha cheana féin ag an tAire Stáit Joe McHugh don pleanáil teanga. Beidh le feiceáil.

“Tá titim €850,000 ar an mbuiséad atá ag Údarás na Gaeltachta– agus níl an rialtas ag tabhairt maoiniú breise dóibh chun dul i ngleic leis an easpa seo.

“Is fiú cuimhneamh go bhfuil rátaí infheistíochta sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht fíor íseal go deo - ó 2008 go 2014 tháinig laghdú 89% ar bhuiséad na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán. An bhliain seo chaite baineadh 9% ón mbuiséad.

“Is léir nach bhfuil an tAire Heather Humphreys nó an tAire Stáit Joe McHugh I ndáiríre maidir leis an nGaeilge nó an nGaeltacht. Agus is léir gur cuma le Fianna Fáil ach oiread agus iad ag tacú leis an liúntas airgid suaireach seo.”

The Irish language budget is worth tuppence – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin’s Irish language spokesperson, Peadar Tóibín TD, has criticised the government’s budget which is supported by Fianna Fáil due to the pitiful investment made in Irish.

Deputy Tóibín said:

“This is a critical time for Irish and the Gaeltacht. According to the experts, we have only a few years to act in order to save Irish as a living language. Members of Fine Gael have told us that language planning would save the Gaeltacht regions. But they are not giving enough money to actualise these plans.

“There has been an increase of only €2.5 million in the budget for the 20 Year Strategy for the Irish Language. And that is the entirety of the money that was promised today. It is not enough. Language planning regions were left hard up because Minister for State Joe McHugh is giving them only €100,000. These regions won’t be able to enact their plans. They can’t hire the necessary staff. They have to re-write their plans and they won’t be able to fulfil all their aims.

“Conradh na Gaeilge was looking for €5 million to put a start on their plan ‘Investment in the Irish language and in the Gaeltacht from 2018 onwards’. Despite the fact that there were over 83 Oireachtas members supporting their practical, reasonable demands – the government weren’t happy to finance it.

“There has been a fall of €850,000 on the budget of Údarás na Gaeltachta – an the government isn’t giving them additional funding to deal with this shortage.

“It’s worth remembering that investment rates in Irish and in the Gaeltacht are terrible low – from 2008-2014 there was a reduction of 89% in the Irish, Gaeltacht and Islands budget. Last year the budget was reduced by 9%.

“It’s clear that Minister Humphreys or Minister for State Joe McHugh are not serious about Irish or the Gaeltacht. And it’s clear that Fianna Fáil don’t care either as they are supporting this miserable monetary allocation.”

Connect with Sinn Féin