Sinn Féin - On Your Side

Easpa maoinithe sa Bhuiséad do Pholasaí don Oideachas Gaeltachta – Peadar Tóibín

11 October, 2017


Dúirt an Teachta Peadar Tóibín nach raibh dóthain airgid á chur ar fáil ag an rialtas le spriocanna an Polasaí don Oideachas Gaeltachta a bhaint amach. Níl an Roinn Oideachas ag infheistiú ach milliúin euro in san bpolasaí ina iomlán.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Is beartas láidir é an Polasaí don Oideachas Gaeltachta agus bhí sé go mór de dhíth ar na ceantair Gaeltachta leis na blianta fada. Ach ní éireoidh leis mura dtugtar maoiniú leormhaith ar fáil. Tá baol ann go mbeidh an cinniúint chéanna aige is mar a bhí ag an ‘Straitéis 20 Bliain’.

“Mar aon leis an Straitéis, níor leagadh amach amlíne leis na gníomh uilig a bhaint amach sa Polasaí don Oideachas Gaeltacht – in ainneoin gurb é seo mar a dhéantar le gach plean gníomh rialtais eile. Ba údar imní é dom níor a sheoladh an polasaí, ach anois is léir nach bhfuil an rialtas i ndáiríre faoi chur i bhfeidhm an pholasaí.

“Níor thug an rialtas ach €1 milliúin sa bhuiséad inné don pholasaí. Is cinnte nach leor é seo. Cur i gcás na costais a bheadh ann le múinteoirí nua a aimsiú, le clár nua tosaigh múinteoirí a sholáthar, le clár iarchéime a fhorbairt ar oideachas trí mheán na Gaeilge agus oideachas Gaeltachta do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile, Comhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta a mhaoiniú mar is ceart, tacaíochtaí breise a thabhairt dos na scoileanna a bheidh páirteach sa scéim.

 “Ní beag an obair an méad seo a chur i gcríoch. Anuas ar sin tá ar an roinn cur leis an Aonad Gaeltachta atá bunaithe acu,sparánachtaí taighde tríú leibhéal a sholáthar, foireann thiomnaithe de chigirí a shannú, forbairt gairmiúil leanúnach speisialta a chur ar fáil do phríomhoidí agus múinteoirí, maoiniú agus acmhainní foirne breise a chur ar fáil do shuíomhanna oideachais sna luathbhlianta agus na dosaen nithe eile a chur i gcrích.

 “Tá an cháipéis lán go béal le geallúnaí riachtanacha, ach an bhfuil an rialtas sásta beart a dhéanamh de réir a mbriathar? Is baolach nach bhfuil.”

Connect with Sinn Féin