Sinn Féin - On Your Side

Buile eile don Diaspóra i mBuiséad 2017 - Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

11 October, 2017


Léirigh an Rialtas an easpa tosaíochta a thugtar dá chuid saoranach thar lear  sna ciorruithe ar bhuiséad don diaspóra

Tá urlabhraí Shinn Féin ar an diaspóra, An Seanadóir Trevor Ó Clocahrtaigh, ag impí ar an Aire Stáit Ciarán Cannon míniú a thabhairt maidir le €4 mhilliún a bheith gearrtha ó na buiséid reatha a bhaineann le hiarrachtaí chun 'Freastal ar ár bPobal i gCéin agus i gCóngar agus chun Athmhuintearas agus Comhoibriú a spreagadh.

"Ag labhairt i dTeach Laighean inniu, deir an tSeanadóir Ó Clochartaigh;

"Tugann na hAirí Rialtas aghaidh ar áiteanna ar fud an domhain aimsir Lá 'le Pádraig ag moladh ár ndiaspóra go hard na spéire as bheith chomh tábhachtach dúinn. Mar is ceart, tréaslaíonn siad an dianobair atá á déanmah ag eagrais ar fud an domhain chun saoránaigh thar lear a chabhrú.

Ach le linn tréimhse an bhuiséid gearrann siad a gcuid buiséad. Sin fímíneacht an Rialtais seo.

Baineadh €1.747m de bhuiséad na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus baineadh €3.943m de bhuiséad an tsrutha a mhaoiníonn os cionn 200 eagras a chuidíonn leis an diaspóra agus iad ag dul i ngleic le hardú suntasach ar líon na ndaoine ag cur isteach ar phas Éireannach, méadú ar na tacaíochtaí d'Éireannaigh thar lear.

Maoinaítear An Ciste Athmhuintearais freisin, a thacaíonn le os cionn 100 eagras sibhialta agus pobail atá ag obair chun síocháin agus athmhuintearas a chothú ar oileán Éireann féin agus idir Éire agus an Bhreatain.

"Ag comhdháil i nGaillimh an deireadh seachtaine seo caite a d'eagraigh Ciarán Staunton ó Bhrúghrúapa Éireannach um Leasú Inimirce agus Karen McHugh ó Bhaile Sábháilte Éireann tháinig imní chun cinn maidir leis na decrachtaí atá roimh shaoranaigh Éireannacha ar mhian leo teacht abhaile. Dheimhnigh an tAire Cannon go bhfuil se tiomanta do dhul i ngleic leis na constaicí seo.

"Beidh airgead breise seachas ciorrruithe ag teastáil chun go leor de na beartais seo a chur i gcrích.

"Táim ag fiafraí den Rialtas soiléiriú a thabhairt maidir leis na ciorruithe atá beartaithe, cé na cláracha a bheidh i gceist, cén smaoineamh atá taobh thiar den chur chuige buiséadach seo agus cén fáth gur ghlac siad an chéim siar seo.

"Táimid ag iarraidh go ndéanfaidh an Rialtas na ciorruithe seo a athchinneadh agus chun níos mó tacaíochtaí  sholáthar do na heagrais a chuidíonn le saoranaigh Éireannacaha thar lear. Masla ar an tsárobair a dhéanann siad i gcéin agus i gcóngar a bheadh i rud ar bith níos lú ná seo."

CRÍOCH//

Another slap in face for Diaspora in Budget 2018 – Ó Clochartaigh

The government has once more shown its lack of priority for Irish citizens abroad with cuts to the diaspora budget for 2018.

Sinn Féin Diaspora spokesperson Senator Trevor Ó Clochartaigh is calling on Minister of State Ciarán Cannon to explain why almost €4m has been cut from the budgets available and as they say themselves - “to Serve our People at Home and Abroad and to Promote Reconciliation and Co-operation (Our People)”.

Speaking from Leinster House, Senator Ó Clochartaigh says:

“Our Government Ministers head off every St. Patrick’s Day across the globe and wax lyrical about the importance of our Diaspora.  They rightly applaud the sterling work being done by organisations across the globe to support Irish citizens abroad. But come budget time they cut their budgets. That is the hypocrisy of this Government.

“This year’s budget for the Department of Foreign Affairs and Trade sees a cut of €1.747m in current funding and €3.943m from the capital budget for the strand which funds over 200 support organisations supporting the Diaspora, is dealing with a huge increase in passport applications, increased consular supports for the Irish abroad and the Reconciliation fund which provides support to over 100 civil society and community organisations working to support peace and reconciliation on the island of Ireland and between Ireland and Britain.

“At a conference organised in Galway last weekend by Ciaran Staunton of the Irish Lobby for Immigration Reform and Karen McHugh of Safe Home Ireland concerns were raised at the huge difficulties being faced by Irish citizens who wish to return home. Minister Cannon acknowledged these and said he was committed to addressing them. A lot of this will need extra support not budgetary cuts.

“I am asking the government to clarify where the cuts are intended, which programmes would be affected, what is the reasoning for this budgetary approach and why they have taken such a retrograde decision. We want the the government to reverse these cuts and indeed increase supports for those organisations supporting Irish citizens abroad. Anything less is an insult to the huge contribution they make at home and abroad.”

Connect with Sinn Féin