Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin ag lorg tuairimí muintir Chonamara – Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

26 October, 2017


Tá Sinn Féin ag lorg tuairimí muintir Chonamara maidir le cúrsaí Gaeilge, Gaeltachta agus forbartha pobail. Mar chuid de sraith cruinnithe Gaeltachta beidh an Teachta Dála Peadar Tóibín & an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ag reáchtáil cruinniú poiblí ar an Aoine seo, 27ú Deireadh Fómhair ag 7 a chlog, sa gCrompán ar an gCeathrú Rua.


Ag labhairt dó inniu faoin tionscnamh, deir urlabhraí Gaeilge & Gaeltachta Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh:


“Tá muid ag am cinniúnach anois maidir leis na nGaeilge & an Ghaeltacht. Tá an phróiseas pleanála teanga ina chíorthuathail, tá géarchéim ann maidir le líon na gcainteoirí dúchais, tá an daonra bánaithe agus fostaíocht gann sna ceantair iargúlta agus tá polasaithe stáit dhá bhrú ar an bpobal gan comhordú ceart agus gan acmhainní cuí.


“Tá Sinn Féin ag lorg tuairimí an phobail faoi na ceisteanna seo agus ceisteanna eile ar nós  ról Údarás na Gaeltachta, na seirbhísí is géire a theastaíonn, tacaíocht do theaghlaigh le Gaeilge agus riachtanais oideachais na Gaeltachta.


“Beidh sraith cruinnithe againn I rith an lae freisin le h-ionadaithe ó Roinn na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, an Coimisinéir Teanga, TG4, Raidió na Gaeltachta, na Comharchumainn & comhlachtaí pobalbhunaithe, Comhar Naíonraí na Gaeltachta agus Tuismitheoirí na Gaeltachta.


“Tráthnóna ag 7 i.n. sa gCrompán, ar an Eastát Tionsclaíochta ar an gCeathrú Rua reáchtálfar cruinniú poiblí le tuairimí an phobal féin a fháil. Tá fáilte roimh cách ag an gcruinniú sin.


“Úsáidfear an t-eolas a bhaileofar chun polasaí Gaeilge & Gaeltachta Shinn Féin a neartú agus a fhorbairt agus chun brú a chuir ar an Stát an tacaíocht atá dlite a chur ar fáil”.


CRÍOCH//


SF seek the views of the people of Connemara  – Ó Clochartaigh

Sinn Fein is seeking the views of the people of Connemara in relation to the Irish language, Gaeltacht and community development issues. As part of a series of Gaeltacht engagements, Peadar Tóibín TD & Senator Trevor O Clochartaigh, will be holding a public meeting this Friday, 27th October in An Crompán Community Centre in Carraroe. 


 Speaking about the project today, Sinn Féin’s Irish Language and Gaeltacht spokesperson, Trevor Ó Clochartaigh says:


“We are at a crucial time in relation to the Irish Language and the Gaeltacht. The language planning process is in chaos, we have a crisis in the number of native speakers, we have severe rural depopulation in remote areas and a lack of employment, while the state foists new policies on communities without the requisite supports and resources being provided.  


“Sinn Féin want to hear from the community on these questions and other issues, including  the role of Údarás na Gaeltachta, what essential services are needed most urgently, supports for Irish speaking families and the development of Irish medium education in the Gaeltacht.  


“We will also be holding a series of meetings during the day with the Department of the Gaeltacht, Údarás na Gaeltachta, the Language Commissioner, TG4, Raidió na Gaeltachta, the Co-operatives and community development companies, Comhar Naíonraí na Gaeltachta and Tuismitheoirí na Gaeltachta.


“At 7pm in the evening at An Crompán Community Centre, on the Industrial Estate in Carraroe, we will be asking the people of the area for their opinions. All are welcome to attend that meeting. 


“We will use the information we gather to help strengthen and further develop Sinn Féin’s Irish language and Gaeltacht policy, as well as keeping pressure on the state to live up to its obligations in this regard as well”.


ENDS//

Connect with Sinn Féin