Sinn Féin - On Your Side

Is tionól aonarach agus álainn é Oireachtas na Samhna - Liadh Ní Riada

2 November, 2017 - by Liadh Ní Riada MEP


Léirigh an Feisire Eorpach Liadh Ní Riada inniu na sonraí maidir le láithreacht Shinn Féin ag Oireachtas na Samhna i mbliana. 

 Beidh Comórtas Óráide á reachtáil le linn na féile agus tabharfaidh Uachtarán Shinn Féin Gerry Adams TD cuairt ar an Oireachtas mar aon le baill tofa eile ó gach chuid den tír. 

 Beidh seastán ag an bpáirtí in Aonach an Oireachtais. Ag labhairt ó Chill Airne tráthnóna dúirt Liadh Ní Riada:

 “Arís eile beidh na sluaite ag taistil ó gach ceathrún dár dtír i dtreo Chill Airne chun páirt a ghlacadh i bpríomhfhéile na Gaeilge. Is tionól aonarach agus álainn é Oireachtas na Samhna. Tá ard mholadh toillte acu siúd a bhíonn ag obair ar feadh na bliana chun an imeacht a chuir le chéile. Teastaíonn uaim gach rath a ghuí orthu siúd a bheith ag freastal agus ag dul in iomaíocht i mbliana. 

 “Tá an-áthas orm le rá go mbeidh Sinn Fein ag an Oireachtas i mbliana. Beidh Úachtarán Shinn Féin Gerry Adams linn ar an Aoine, agus beidh mise agus go leor iondaithe tofa eile ar fáil thar an deireadh seachtain iomlán. 

 “Le linn Oireachtais na Samhna, agus i measc na gcomórtas go léir, beidh imeacht úrnua á reachtáil, agus cuirim fáilte romhat bheith linn dó. Tionólfar Comórtas Óráide dé Sathairn an Oireachtais agus le bheith san iomaíocht dosna duiseanna níl le dhéanamh agat ach óraid ní ba faide ná 3 noiméad a thabhairt ar an téama ‘i dtreo Éire Aontaithe’.

 “Is féidir do rogha tuairim, smaointe nó aisling a nochtadh le linn d’óráid ach amháin cloí leis an gclog. Déanfaidh painéal moltóirí measúnú ar d’óráid faoi na critéir seo a leannas: láidreacht argóinte, saibhreas teanga, agus greann ar ndoígh.

 “Tá dhá dhuaiseanna airgid ar fáil; €200 don chéad áit agus €100 don dara háit.agus is féidir clárú roimh ré ag Seastán Shinn Féin ó Déardaoin ar aghaidh.”

 [Críoch]

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Oireachtas na Samhna is a unique and wonderful gathering - Liadh Ní Riada

MEP Liadh Ní Riada has today given details of the Sinn Féin presence at this year’s Oireachtas na Samhna. Party President Gerry Adams TD will visit the Oireachtas together with other elected members from all over the country. The party will have stand at Aonach an Oireachtais, and will also host a pubic-speaking competition. 

Speaking from Killarney this afternoon Liadh Ní Riada said:

"Once again the crowds will travel from every quarter of our country towards Killarney to take part in the preeminent Irish language festival. Oireachtas na Samhna is a unique and wonderful gathering. Those who work throughout the year have to organise the event deserve our praise and gratitude, and I want to wish all the best to those attending and competing this year. 

"I am delighted to say that Sinn Féin will once again be present at the Oireachtas this year. Party President Gerry Adams will join us on Friday, and I and many other elected promoters will be available over the full weekend.

“I’m delighted to announce a new event at the Oireachtas. This year, for the first time,  there will be an opportunity to take part in a public-speaking competition, where participants give a 3 minute speech on the theme ‘towards a United Ireland’. 

“Any number of opinions, ideas or reflections relating to this theme are welcome as long as the speech is within the time limit. A panel of referees will assess the speeches according to three criteria: the strength of argument, wealth of language, and, of course, humour.

"There are two cash prizes available; € 200 for the first place and € 100 for a second place. Participants should register ahead of time at the Sinn Féin Stand in the Aonach an Oireachtas marquee."

Connect with Sinn Féin