Sinn Féin - On Your Side

Oireachtas na Samhna ‘féile iontach agus shárluachmhar’ – Adams

3 November, 2017 - by Gerry Adams


English version follows

Tá ráite ag Uachtarán Shinn Féin Gerry Adams TD gur féile iontach agus shárluachmhar Oireachtas na Samhna.

Le linn a chuairt ar an fhéile i gCill Airne inniu, labhair an Teachta Adams ar an ionchur suntasach a dhéanann an tOireachtas ó thaobh chaomhnú na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh de. Ghuigh sé, fosta, gach rath orthu siúd a bheidh sna comórtais.

Dúirt an Teachta Adams:

“Gan aon amhras, is é Oireachtas na Samhna an fhéile is mó Gaeilge sa bhliain. Is sárluachmhar ar fad an ionchur a dhéanann an tOireachtas i leith an damhsa, an cheoil agus na n-ealaíona.

“Is cinnte go dtéann méid na féile agus an eagrúcháin i bhfeidhm ort; comh maith leis an réimse imeachtaí – comórtais, léirithe agus plé san áireamh. 

“Guím gach rath agus beannacht orthu siúd a bheidh páirteach sna himeachtaí.

“Beidh imeacht ag Sinn Féin amárach (Dé Sathairn 4 Samhain) i Seomra na Mumhan, Óstán Brehon, ag 1pm; comórtas óráide a bheidh ann, faoin téama ‘Éiré Aontaithe’. 

“Molaim do chách freastal air sin agus páirt a ghlacadh ann.” 

Oireachtas na Samhna ‘invaluable and impressive’ – Adams

Sinn Féin President Gerry Adams TD has said the annual Oireachtas na Samhna festival is both "invaluable and impressive". 

Speaking during his visit to the festival in Killarney today, Teachta Adams spoke of the contribution An tOireachtas makes to the preservation of the Irish language and culture, and wished all participants well in competition.

Teachta Adams said:

“Oireachtas na Samhna is undoubtedly the largest Irish language festival of the year. The contribution it makes to the preservation of sean-nós dancing, singing and the arts is absolutely invaluable. 

“It is impossible not to be impressed by the size and organisation of the festival; as well as the range of events including competition, performance and debate.

“I would like to wish all those taking part in competitions the very best of luck and to thank the organisers for the contribution they make in making the event so impressive.

“Sinn Féin will host an event tomorrow (Saturday, 4 November) in the Munster Suite in the Brehon Hotel, Killarney at 1pm; a public-speaking contest under the theme ‘Uniting Ireland’. 

“I would encourage everyone to attend and participate.”

Connect with Sinn Féin