Sinn Féin - On Your Side

Minister Halligan should consider his position - Peadar Tóibín TD

9 November, 2017


Sinn Féin TD Peadar Tóibín has said that the Minister for State John Halligan should consider his position for breaking anti-discrimination laws.

Deputy Tóibín said:

"Less than a week after the Taoiseach said that there is no sexism in the Dáil, one of his own Ministers, John Halligan, has landed himself in trouble for sexist and discriminatory behaviour in the workplace and has cost the state €7,500 as a result.

"Nothing will change while the old boys' club Fine Gael and Fianna Fail remains in charge.

“Halligan should have known that it was neither appropriate nor correct to pose that question. Undoubtedly there was a reason that he asked that question – he was looking for certain information. There are too many women whose careers are significantly affected because of discrimination of this nature.

“It is hard to take John Halligan seriously as a politician now. John Halligan the opposition politician and John Halligan, the government minister are not one and the same.”

Ba chóir do Halligan smaoineamh ar éirí as – An Teachta Peadar Tóibín

Dúirt Teachta Peadar Tóibín gur chóir go ndéanfaidh Aire Stáit John machnamh ar éirí as a phost i ndiaidh dó dlíthe frithleithcheala a shárú.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Níos lú ná seachtain ó d’fhógair an Taoiseach nach ann don ghnéasachas san Oireachtas, tá aire dá chuid féin i gcroílár na conspóide as iompar gnéasaíocht idirdhealaitheach san áit oibre, iompar a chosain an stáit €7,500 dá bharr.

“Is beag muinín atá agam go ndéanfaidh An Taoiseach rud ar bith faoi.

“Ní thiocfaidh feabhas ar an scéal fhad is atá an tsean-réim de chuid Fhine Gael agus Fianna Fáil i gceannas.

“Ba chóir go mbeadh a fhios ag an Aire Halligan nach raibh se cuí nó ceart an cheist sin a chur. Bhí cúis ag baint le cur na ceiste sin – bhí eolas faoi leith á lorg eile gan amhras. Bíonn an-chuid dochair déanta do ghairm bheatha mná mar gheall ar an gcineál leithcheala seo. 

“Tá sé ag éirí níos deacra aon creidiúint a thabhairt do Halligan mar pholaiteoir.”

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin