Sinn Féin - On Your Side

Moill ar fhoilsiú Phlean Gnímh do Straitéis 20 Bliain – Peadar Tóibín TD

23 November, 2017


Dúradh leis an Teachta Dála Peadar Tóibín nach bhfoilseofar Plean Gnímh an Straitéis 20 Bliain ag deireadh na míosa seo in ainneoin gur gheall an rialtas go bhfoilseofar é i rith an tsamhraidh.  

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Eagraíodh díospóireacht ar pholasaí faoin Straitéis dhá bhliain ó shin le breathnú ar thosaíochtaí agus cur i bhfeidhm an Straitéis 20 Bliain.  Táimid ag fanacht ar an bplean nua a d’eascair ón gcomhairliúchán ó shin i leith.  Idir an dá linn chonaiceamar go bhfuil titim 11% de chainteoirí laethiúla sna ceantair Gaeltachta. Is léir nach bhfuil ag éirí le cuspóirí na Straitéise

“Dúirt an t-iar Aire Stáit Seán Kyne go mbeadh Plean Gníomhaíochta na Straitéise don tréimhse 2017-2022, ina mbeidh spriocanna sonracha agus amscálaí ina leith, á fhoilsiú “faoi lár shamhradh na bliana seo”.  Níor foilsíodh é.

“Cheistigh mé an tAire Humphreys faoi i mí Mheán Fómhair agus dúirt sí go mbeadh an plean á fhoilsiú “faoi dheireadh an fhómhair”.  Dúirt sí liom inníu mar fhreagra ar cheist pharlaiminte go mbeidh an sprioc seo sáraithe in athuair. “Is é nádúr na hoibre sé go dtógann sé am le nithe a aontú “ a mhínigh sí. 

“Níl sé seo sáisiúil. Ba chóir go mbeadh an roinn ionraic ón tús. Tá plean cuimsitheach, docht agus intomhaiste uainn go géar. Tá an rialtas ag teipeadh ar mhuintir na Gaeltachta agus lucht labhartha na Gaeilge araon. Níl tacaíocht cuí á thabhairt ag an rialtas don phleanáil teanga de nó an Polasaí don Oideachas Gaeltachta. Tá cás na Gaeilge sa stát seirbhís dona ar fad. 

“Le ‘Bliain na Gaeilge’ ós ár gcomhar is léir nach bhfuil ann ach cur i gcéill ón rialtas nach bhfuil i ndáiríre faoi dhrochstaid na teanga de, nó dul i ngleic le meath na Gaeilge sna ceantracha Gaeltachta. Impíom ar an Aire Humhphreys a léirigh dúinn caithin a fhoilseofar an plean seo agus stop a chur ar an méarfhadachas, maorlathach seo atá ag marú an teanga.”

ENDS//

Connect with Sinn Féin