Sinn Féin - On Your Side

Fuarchúis Fhine Gael ó thaobh an Ghaeilge ag méadú fadhbanna sholáthar múinteoirí - Peadar Tóibín TD

24 January, 2018


Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín, go raibh Fine Gael ag seachaint na mór-fhadhbanna atá ann maidir le earcú múinteoirí cáilithe le Gaeilge acu, de bharr go n-oireann sé lena gcuspóirí fáil réidh le Gaeilge éigeantach sna scoileanna. 

Ag labhairt dó sa Dáil inniu dúirt an Teachta Tóibín: 

“Ta ganntanas tubaisteach ann de mhúinteoirí sna Gaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta leis na blianta agus tá sé seo ag dul in olcas.  Is baolach go bhfuil an rialtas ag déanamh neamhaird ar an bhfadhb d’aon ghnó - ionas go n-ísleofaí stádas na Gaeilge go dtí go mbeidh an roinn ag maíomh ‘bhuel níl an dara rogha againn ach fáil réidh leis an nGaeilge éigeantach sa dara leibhéal’.

“Tá a fhios againn gur chuspóir fadtéarmach de Fhine Gael é seo. Mhol Enda Kenny sa bhliain 2011 nach mbeadh an Ghaeilge mar ábhar éigeantach don Ard Teist. D’iompaíodh ar an cinneadh sin de bharr casaoid an phobail.

“Beidh Gaeilge éigeantach curtha caillte áfach mura dtéann mura ndéanann an stáit rud éigin anois. I suirbhé de chuid COGG (Ó Grádaigh, 2015) dúirt 94% de phríomhoidí  gur mó atá na deacrachtaí múinteoirí afháil do na hIarbhunscoileanna lán Ghaeilge ná do scoileanna eile. Níor raibh ach dhá scoil a d’easaontaigh leis an ráiteas nach mbíonn an dara rogha acu ach ionadaí ar bheagán Gaeilge a fhostú scaití.

“Cad tá molta ag an roinn le dul i ngleic leis an fhadhb seo? Faic. Roimh an Nollaig d’admhaigh an roinn nach raibh aon phlean acu don Ghaeloideachas agus nach bhfuil sé beartaithe plean a chur le chéile amach anseo. Is mó go mór an t-éileamh ná an soláthar don Ghaeloideachas mar atá sé.  

“Is gá don rialtas deireadh a chur leis an gcur i gcéill agus plean sonrach, cuimsitheach agus uile-oileánda a leagain amach le tuilleadh múinteoirí a mhealladh agus an Ghaeilge a chur chun cinn. 

“Tá an t-oideachas go fóill ar na gnéithe is tábhachtaí de thodhchaí na Gaeilge maidir lena forbairt sa Ghaeltacht agus sa Ghalltacht araon. Má bhíonn cúrsaí oideachais i gceart beidh an chumhacht againn scéal agus cinniúint na Gaeilge a mhúnlú.

“Táimid tiomanta do mhargadh nua a fhorbairt don Ghaeilge. Ba mhaith linn go mbeadh a fhios ag teaghlaigh atá ag smaoineamh ar a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge go bhfuil todhchaí gheal bhríomhar i ndán don teanga.”
 
 
Fine Gael apathy to Irish language amplifying teacher supply problem – Peadar Tóibín TD

Sinn Fein spokesperson on the Irish language, Peadar Tóibín TD, has said that Fine Gael are deliberately avoiding huge recruitment issues regarding qualified teachers with Irish as it suits their pre-stated agenda to get rid of mandatory Irish in schools. 

Speaking in the Dáil today Deputy Tóibín said: 

“The shortage of Irish-medium and Gaeltacht secondary school teachers is reaching epic proportions, having been an issue for many years.

"There is a fear that the government are deliberately neglecting the problem so that the status of Irish is continually eroded to the point that the department will claim ‘well we have no choice but to get rid of mandatory Irish in second level’. 

“We know that this is long time ambition of Fine Gael. Enda Kenny in 2011 proposed that Irish no longer be a mandatory subject at Leaving Cert level. Public outcry led to a reversal of that decision. 

“However mandatory Irish will soon become untenable if the government doesn’t act now. In a survey commissioned by COGG (Ó Grádaigh, 2015) 94% of principles said that it was more difficult to find teachers for Irish medium schools than other schools.

"All but two schools surveyed admitted that they have had to recruit substitute teachers with little Irish. What are the department proposing to do to tackle this issue? Nothing.

"Before Christmas the department admitted that they had no plan for the provision of Irish language education, nor had they any intention to put a plan together for the future. As it stands, demand for Irish medium education far exceeds supply. 

“The government has to stop their pretence and put together an all-island plan which is detailed and comprehensive in order to increase the supply of teachers and to promote the Irish language. 

“Education is still one of the most important components on the future of the Irish language in its development both inside and outside the Gaeltacht. If we get education right, we have the power to change the Irish language narrative.

“Sinn Féin is committed to the development of a new Irish language deal. We seek the restoration of the Irish language as a spoken language throughout the Gaeltacht and communities throughout the island of Ireland.

"We want families considering raising their children in Irish to know that Irish has a bright and vibrant future.”

Connect with Sinn Féin