Sinn Féin - On Your Side

Feachtas ar bun le Cultúrlann a bhunú – Anois! – Peadar Tóibín TD

15 March, 2018


Tá achainí ar líne cruthaithe ag urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín, le Cultúrlann i lár Chathair Bhaile Átha Cliath a bhunú láithreach bonn. Tá an Teachta ag iarradh go shíneoidh an oireadh daoine agus is féidir daoine an achainí seo leis an sprioc a bhaint amach.

Dúirt an Teachta Tóibín:  

“Tá easpa áiseanna ann do chainteoirí Gaeilge sa chathair agus in Éirinn. Ba bhréa lár-ionad a bheith ann chun an Ghaeilge, na healaíona agus ár gcultúr a chur chun cinn ar mhaithe le muintir na hÉireann agus na mílte cuairteoirí a thagann anseo de bharr ár n-oidhreachta.

“Is beag deis atá ag lucht labhartha na Gaeilge an teanga a úsáid tar éis dóibh an córas oideachais a fhágáil. Thabharfadh lár-ionad le café, amharclann agus seomra comhdhála, deiseanna do dhaoine Gaeilge a labhairt gan bac.

“Tá lár-ionaid bhreátha ag lucht na Fraince, na Gearmáine agus na Spáinne i mBaile Átha Cliath ach níl áit ar bith lárnach inar féidir le Gaeilgeoirí de chuile aois teacht le chéile.

“Mhaígh an rialtas go mbunófaí ionad Gaeilge agus cultúrtha i lár chathair Bhaile Átha Cliath sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027.

“Seo Bliain na Gaeilge. Tacaigh linn agus iarr ar an Aire Madigan Cultúrlann a bhunú, ní i gceann deich mbliana, ach anois!”

Campaign underway to establish a Cultúrlann as soon as possible – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin spokesperson for Irish, Peadar Tóibín TD, has created an online petition for the establishment of a Cultúrlann in Dublin City Centre. The Deputy is trying to get as many people as possible to sign the petition in order to achieve this goal.

Deputy Tóibín said;

“There are a lack of facilities for Irish speakers in the city and in Ireland. It would be great to have a centre that would promote Irish, the arts and our culture for the people of Ireland as well as the thousands of visitors who come here because of our heritage.

“Irish speakers have few opportunities to use the language after they leave the education system. A Cultúrlann which would have a café, a theatre and a conference room would provide people with opportunities to speak Irish without any hindrance.

“The French, Germans and Spanish have lovely centres in Dublin. There is no central place where Irish speakers of all ages can come together.

“The government stated that a language and cultural hub in Dublin city centre would be established in the National Development Plan 2018-2027.

“This is Bliain na Gaeilge – the Year of the Irish Language. Support us and ask that Minister Madigan establishes an Irish language centre, not in ten years’ time, but now!”

Connect with Sinn Féin