Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin leader launches Councillors Consultative Project

23 March, 2018 - by Mary Lou McDonald TD


Mary Lou McDonald TD has today launched an ambitious project to consult with Sinn Féin’s 250 Councillors across the island on key areas of political and organisational development in advance of the 2019 local elections.
 
The Sinn Féin leader said:
 
“Over the last ten years Sinn Féin has experienced rapid growth across the island at local and national level. This growth has provided opportunities and challenges.
 
“On my election as Uachtarán Shinn Féin I committed to modernise and grow the party and to adapt the party’s approaches and structures.
 
“This initiative puts our Councillors centre stage in achieving the renewed political and organisational objectives set out at last month’s Special Ard Fheis.
 
“My office will oversee an in-depth consultation with Sinn Féin Councillors in the areas of communications, professional training and wellbeing and enhanced organisational structures.
 
“In addition we will consider the impact of the reformed Council structures in the north and the linkages between cross border Councils.
 
“This project will culminate in a report setting out key recommendations in advance of the 2019 local elections to ensure the party is organisationally and politically match fit for the next phase of growth.”

---

 
Seaolann Uachtarán Shinn Féin Togra Comhairliúcháin na gComhairleoirí
Inniu sheol Mary Lou McDonald togra uallmhianach chun dul i gcomhairle leis an 250 Comhaileoir de chuid Shinn Féin ar fud an oileáin maidir le saincheisteanna a bhaineann le forbairt polaitíochta agus eagraíochta roimh thoghcháin áitiúla 2019.

Dúirt uachtarán Shinn Féin:

“Le deich mbliana anuas tháinig fás tapa ar Shinn Féin ar fud an oileáin ag an leibhéal náisiúnta agus áitiúil. Leis an bhfás seo tagann deiseanna agus dúshláin araon chun cinn.

“Nuair a toghadh mé mar Uachtarán Shinn Féin ghabh mé orm féin an páirtí a fhású agus a nua-aoisiú agus chun modhanna is struchtúir an pháirtí a leasú.

“Leis an togra seo cuirtear ár gComhairleoirí i lár an aonaigh maidir leis na spriocanna polaitíochta agus eagraíochta athnuaite a bhaint amach, faoi mar a aontaíodh ag Ard Fheis Speisialta na míosa seo caite.

“Rachfar i mbun comhairle domhain le Comhairleoirí Shinn Féin á mhaoirsiú ag m’oifig féin maidir le cumarsáid, oiliúint ghairmiúil agus leasa agus struchtúir eagraíochta feabhsaithe.

“Ina theannta seo pléifimid tionchar Struchtúir Comhairlí leasaithe sa tuaisceart agus nascanna idir Comhairlí trasteorann.

“Is éard a thiocfaidh as an togra ná tuairisc a leagfaidh amach moltaí tábhachtaroimh thoghcháin áitiúla 2019 le cinntiú go bhfuil an páirtí sách réidh ó thaobh na polaitíochta is na heagraíochta de le haghaidh na céad tréimse fáis eile.”


Connect with Sinn Féin