Sinn Féin - On Your Side

Caithfear níos mó measa a léiriú ar chainteoirí Gaeilge - Ó Donnghaile

10 April, 2018 - by Niall Ó Donnghaile


 Tá sé ráite ag an Seanadóir Niall Ó Donnghaile nach mór a thuilleadh measa a léiriú ar chainteoirí Gaeilge.

Ag tabhairt tacaíochta don mhórshiúl ar son na Gaeilge ‘BEO’ – a bheidh ar siúl Dé Sathairn i mBaile Átha Cliath – dúirt an Seanadóir Ó Donnghaile:

"Tá sé in am anois deireadh a chur leis an diúltú ceart agus leis an dímheas a léirítear go minic i leith na Gaeilge, an chultúir agus na féiniúlachta Éireannaí.

"Sa tuaisceart, séantar cearta ar chainteoirí Gaeilge; cearta atá ag saoránaigh sa chuid eile d'Éirinn, in Albain agus sa Bhreatain Bheag.

"Is cuid lárnach de Chomhaontú Aoine an Chéasta cearta Gaeilge agus is cuid de Chomhaontú Chill Rimhínn 2006 Acht Gaeilge.

"Is saincheist measa, aitheantais agus ceart í ceist an achta Gaeilge.Tá idir thábhacht phraiticiúil agus siombalach ag baint leis chun féiniúlacht náisiúnta na hÉireann a aithint.

“Sa deisceart, tá maoiniú caipitil Údarás na Gaeltachta laghdaithe luach 70 faoin gcéad den bhuiséad a bhí acu in 2008. (€71m in 2008, gearrtha go dtí €10m i mbliana).

"Tá Baile Átha Cliath fós gan Cultúrlann dá chuid féin agus táthar ag dúil leis go nglacfaidh pobail Ghaeltachta, ar nós phobal Oileán Thoraí, le báid farantóireachta atá 40 bliain d'aois.

"Níl aon aire sinsearach rialtais freagrach as an Ghaeilge. Níor cuireadh an plean gníomhaíochta 'Straitéis 20 Bliain' i bhfeidhm agus diúltaíonn an rialtas plean a fhorbairt don ghaeloideachas; rud a chuireann bac ollmhór ar fhás agus ar fhorbairt na teanga.

"Caitear níos fear le cainteoirí Gaeilge; tá meas agus comhionannas tuillte acu.”

Connect with Sinn Féin