Sinn Féin - On Your Side

Disappointment at failure of telephone directory to properly recognise Irish language

9 August, 2005


Sinn  Féin  Irish  language spokesperson Aengus Ó Snodaigh TD has expressed
his  disappointment  at  the  failure  of  the  new  telephone directory to
correctly  recognise  the  Irish  Language.  The new directory has now been
printed  and circulated with a major error in it. All Irish words and names
that have a letter with a fada on it appear without the letter and just the
fada  appears  instead. Deputy Ó Snodaigh said it was a “shame” that nobody
had  taken  the  time to properly proof the directory before it went to the
printers.

Speaking  today  he  said,  “It  is  a  shame  that nobody took the time to
properly  proof the new telephone directory before it went to the printers.
People  with  Irish  names will be disappointed that all other languages in
the  directory  appear  to  be  ok  but  our  own  native language has been
neglected.

“The  Government  should  recall  all  these  directories, have the problem
sorted,  re-print  it  and re-distribute it. If that is not feasible at the
very  least  they  should  give  a  commitment  not to ever let this happen
again.” ENDS


Le scaoileadh láithreach an 9ú lá Lúnasa 2005:

   Díomá ar theipeadh an eolaire gutháin aitheantas cuí a thabhairt don
                                 Ghaeilge

Dúirt  urlabhraí  Gaeilge Shinn Féin Aengus Ó Snodaigh TD gur chúis díomá é
gur  theip  ar  an  eolaire  gutháin  nua  aitheantas ceart a thabhairt don
Ghaeilge.   Tá an eolaire nua priontáilte agus é scaipthe timpeall le botún
mór  ann.   Gach focal Gaeilge a bhfuil litir le fada ann, níl ach fada gan
litir  ann in ionad.  Dúirt an Teachta Ó Snodaigh gur "náireach" an scéal é
nár rinne duine éigin profáil cuí ar an eolaire sula ndeachaigh sé chuig na
priontálaithe.

Ar  labhairt  dó  inniu  dúirt  sé, "Is náireach an scéal é nár ghlac duine
éigin  am  chun  an eolaire a phrofáil i gceart sula ndeachaigh sé chuig na
priontálaithe.   Beidh  díomá  ar  dhaoine le ainmneacha Gaelacha go bhfuil
ainmneacha  i ngach teanga eile ceart go leor ach tá neamhaird déanta ar ár
dteanga dhúchas féin".

"Ba  cheart don Rialtas na heolairí seo go léir a bhailiú ar ais, an fhadhb
a  réiteach  i  gceart, na heolairí a athphriontáil agus iad a athscaipeadh
timpeall.   Mura  féidir  é  seo  a  dhéanamh,  ba cheart go ngeallfaidh an
Rialtas ar a laghad nach dtarlóidh a leithéid arís." CRÍOCH

Connect with Sinn Féin