Sinn Féin - On Your Side

Is gá don rialtas an Gorta Mór a chomóradh mar is ceart – Peadar Tóibín TD

3 May, 2018


Dúirt an Teachta Dála Peadar Tóibín go raibh sé ríthábhachtach go nglacfar lena Bille le lá cuimhneacháin buan don Ghorta Mór a bhunú. Faoi láthair titeann an lá oifigiúil idir Mí Bhealtaine agus Mí Mheán Fómhair. 

Ag labhairt dó inniu dúirt an Teachta Tóibín: 

“Ní féidir le lá cuimhneacháin a fhágáil idir dhá cheann na meá a thuilleadh. Is é an Gorta Mór an ócáid ba thromchúisí is ba thábhachtaí a thit amach i stair na hÉireann sa naoú haois déag. Díreach cúpla glún ó shin, bhí muintir na hÉireann faoi scáth uafáis doshamhlaithe. D’athraigh an tír ó bhonn dá bharr. 

“Tá oidhreacht an Ghorta go smior i gcultúr, i dteanga agus i sícé na hÉireann. Ceann dos na gnéithe is suntasaí faoin nGorta ná an tost marfach a tháinig sna sála air. I mo thuairim sin ceann dos na cúiseanna go bhfuil comóradh oifigiúil an stáit chomh neamhfheiceálach agus solúbtha maidir le dátaí de. 

“Ach is léir domsa go bhfuil neamhshuim á léiriú freisin ag an rialtas maidir leis an Gorta a chomóradh in san cuí ina n-athríonn dátaí lá an chomóraidh. Anuas ar sin, níl Coiste Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir roghnaithe go fóill ag an Aire Madigan. Táimid ag fanacht ó deireadh 2017 le hathbhunú na Coiste seo. 

“Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an spás agus na deiseanna cuí againn le machnamh a dhéanamh ar an Gorta mar náisiúin. 

“Bhí díomá orainn go raibh neart imeartas polaitíochta le feiceáil maidir leis an Bille seo – ba chóir go mbeadh lán tacaíocht trasphairtí aige. Mise a chuir an Bille seo ós comhair na Dála 18 mí ó shin. Ní raibh an rialtas ina choinne.

"Ach cibé cúis bheartaigh Fine Gael – tríd an Teachta Colm Brophy bille cosúil leis a thionscnamh dhá mhí ina dhiaidh mo cheannsa. 

“Thacaíomar leis an Bille seo de bharr an tábhacht a bhaineann le dáta faoi leith a bheith bunaithe leis an Gorta a chomóradh. Ach tá sé tagtha chun solais go bhfuil Fine Gael ag cur bac ar a bille féin de bharr go bhfuil ‘money message’ de dhíth ar an Bille seo ionas go rachaidh sé tríd an próiseas reachtaíochta.

“Dá bharr seo tá an Bille i liombó go fóill agus is gá dom mo Bhille féin a chur chun tosaigh. Táimse ag tathant ar an Aire cinntiú go bhféadaimis obair i lámh a chéile leis an Bille seo a dhaingniú agus an cleasaíocht pholaitiúil a fhágáil ar leataobh.”

Connect with Sinn Féin