Sinn Féin - On Your Side

Bille ag Sinn Féin le córas daonlathach toghcháin a athbhunú in Údarás na Gaeltachta – Peadar Tóibín TD

29 May, 2018


Chuir urlabhraí Shinn Féin ar an nGaeilge, an Teachta Peadar Tóibín bille ós comhair na Dála inniú ina moltar go mbeadh deis an an bpobal arís baill de bhord Údarás na Gaeltachta a thoghadh. Glacadh leis an Bille Shinn Féin seo sa Seanad an bhliain seo chaite.

Deir an Teachta Tóibín;

“Creideann Sinn Féin gur céim siar a bhí sa chinneadh fáil réidh leis na toghcháin don Údarás i 2012. Cailleadh an nasc sin idir lucht vótála na Gaeltachta agus na daoine a dhéanann na cinntí a imríonn tionchar ar thodhchaí na Gaeltachta féin.

“Feictear dúinn le déanaí cé chomh láidir is atá an tionchar polaitiúil sa córas ceapacháin agus an nuacht go raibh tAire Stáit McHugh ag fiosrú ar ghá dó moltaí a fháil ó Fhianna Fáil maidir le ceapadh Bhord an Údaráis.

“Is 'stroke politics' é seo.  Ní córas daonlathach é seo agus is iad muintir na Gaeltachta a bheidh ag fulaingt dá bharr. Tá géarghá le níos mó gníomhaíochta ón Údarás lena n-áirítear athruithe i mbainistiú na heagraíochta. Tá sin níos deacra gan an nasc díreach sin idir phobal na Gaeltachta agus an tÚdarás atá le fáil i dtoghchán daonlathach.

“Tá bille nua á chur isteach sa Dáil agam chun an córas daonlathach a chuir ar ais i lár Údarás na Gaeltachta. Thabharfadh an Bille seo na toghcháin ar ais mar a bhíodh, ar an lá céanna leis natoghcháin áitiúla. Ar an mórchuid, is iad ceapacháin pholaitiúla atá i mBordan Údaráis faoi láthair agus is minice go dtaobhann na baill siúd leseasamh an Rialtais seachas le leas mhuintir na Gaeltachta féin.

“Ba cheart go mbeadh an rialtas anois ag tacú le bille atá ag Sinn Féin atá ag iarraidh an córas daonlathach toghcháin a chur ar ais i gcroílár Údarás na Gaeltachta.”

 CRÍOCH//

Sinn Féin Bill to reintroduce system of democratic election in Údarás na Gaeltachta – Peadar Tóibín TD

A Bill to reintroduce democratic elections in Údarás na Gaeltachta has been submitted to the Office of the Ceann Comhairle by Sinn Féin spokesperson on the Irish language, Peadar Tóibín. This Sinn Féin Bill was accepted by the Seanad last year. 

Teachta Tóibín said;

“Sinn Féin believe that it was a backwards step to get rid of the elections for Údarás in 2012. A link between Gaeltacht voters and the people who make the decisions shaping the future of the Gaeltacht was lost.

“The strength of political influence in the nomination system has become apparent recently, with news that Minister for State McHugh was inquiring whether he needed recommendations from Fianna Fáil as regards nominees for the Údarás bord.

“This is stroke politics. This is not a democratic system and it’s the people of the Gaeltacht that are suffering as a result. There is a dire need for more activity from Údarás including changes in the way the organisation in managed. That is more difficult without the direct link between the people of the Gaeltacht and the Údarás that comes with democratic elections.

“I’m introducing a new bill into the Dáil to put the democratic system back in the centre of Údarás na Gaeltachta. This bill will bring back the elections as they had been, on the same day as the local elections.

"It is mostly political appointees that are currently on the Bord of Údarás and they often side with the government’s position rather than on behalf of the Gaeltacht community itself.

“The government should support this Sinn Féin bill which is attempting to reinstate the democratic electoral process back in the heart of Údarás na Gaeltachta."

Connect with Sinn Féin