Sinn Féin - On Your Side

Fáilte mhór roimh aitheantas á thabhairt don Ghaeilge ag AIB – Peadar Tóibín TD

13 July, 2018


Chuir urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, An Teachta Peadar Tóibín, fáilte mhór roimh thionscnamh nua de chuid AIB le Gaeilge a chur ar a gcuid meaisíní bainc, sna brainsí acu agus ar líne.

Ag teacht sna sála ar an droch-chinneadh a rinne Banc na hÉireann fáil réidh le seirbhísí Gaeilge ag a gcuid meaisíní bainc, bhuail An Teachta Tóibín le lear mór institiúidí bainc agus comhlachtaí eile atá gníomhach in Éirinn maidir leis an gciall a bhaineann le gnó a dhéanamh trí Ghaeilge.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil AIB ag úsáid na Gaeilge ar na scáileáin fáilte ar na meaisíní bainc atá acu agus i rith an phróisis idirbheartaíochta. Thosaigh an próiseas i Mí an Mheithimh agus tiocfaidh críoch leis ag deireadh na míosa seo.

“Tá Gaeilge á úsáid freisin sna comharthaí bainc agus tá mír nua  trí Ghaeilge ar fáil ar aib.ie.”Baincéireacht le AIB” is ainm dó agus clúdaíonn sé na bealaí éagsúla ina bhfuil custaiméirí in ann a gcuid baincéireachta a dhéanamh le AIB. Tá siad seo ag feidhmiú faoi láthair. 

“Dar le taighde, is mór an buntáiste é do chomhlachtaí a gcuid gnó a dhéanamh agus tárigí a sholáthair trí mheán na Gaeilge. Is pobal mór agus forásach é pobal na nGaeilge.

"Tá cumas caiteachais acu. De réir taighde meallann gnóthaí le Gaeilge daoine gan Gaeilge de bharr an léiriú measa dár gcultúr agus d’oidhreacht na tíre a thaispeánann siad.

“Tá súil againn anois go dtuigfidh eagraíochtaí tráchtála eile an luach a bhaineann leis an nGaeilge agus i dtáirgí a sholáthar do lucht labhartha na Gaeilge.

"Tuigimid go roghnaíonn custaiméirí bainc bunaithe ar iliomad cúiseanna ach déanann sé ciall go n-athródh daoine atá ag iarradh breis Gaeilge a fheiceáil a gcomhlacht más rud é go bhfuil siad in ann a seirbhís a sholáthar trí Ghaeilge agus meas a thaispeáint do chearta teanga na tíre.

“Bheinn féin ag iompú ar chomhlachtaí a thugann rogha gnó a dhéanamh trí Ghaeilge agus bheinn ag moladh go ndéanfadh gníomhairí teanga amhlaidh.”

AIB use of Irish a welcome and progressive move – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin spokesperson for Irish, Peadar Tóibín TD, has welcomed AIB’s new initiatives to use Irish wording on ATMs, online and in their branches.

Following the negative decision by Bank of Ireland to get rid of the Irish language option in their ATMs, Deputy Tóibín met with a large number of banking institutions and other firms operating in Ireland in an effort to discuss the logic of doing business in Irish.

Deputy Tóibín said:

“I’m delighted to see that AIB are now using Irish wording in their ATMs on their welcome screens as well as during the transaction process. Rollout commenced in June and will be completed by the end of this month.

“There is also Irish being used in branch signage and there is new section entirely in Irish on aib.ie titled “Banking with AIB” covering the various channels through which customers can bank with AIB. These are now in operation.

“Research has shown that it is commercially beneficial to do business and market products and services in Irish. The Irish language community is a large and progressive community. It has spending power. But even non Irish speakers according to research are attracted to businesses that show respect for the culture and heritage of our island”.  

“We hope now that other commercial organisations realise the value that lies in the Irish language and in providing services in Irish to Irish speakers.

"We understand that the selection of a bank by a customer is based on a whole lot of reasons but it’s logical that those who want to see more Irish switch to firms who provide their services in Irish and respect the language rights of this country.

"Personally I will be switching to companies that provide the option to do business in Irish and I would encourage other Irish language activists to do the same.”

Connect with Sinn Féin