Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin outline plans to develop both Urban and Commuter Gaeltacht areas – Peadar Tóibín TD

5 October, 2018


Sinn Féin spokesperson for Irish, Peadar Tóibín TD, has outlined plans to develop Urban and Commuter Gaeltacht areas in the state. 

These measures were highlighted in Sinn Féin Alternative Budget which was published this week.

Deputy Tóibín said:

“There are plenty of people around the country raising their families through Irish.  

"There are growing networks of Irish-speakers across the country because of this. This is very positive and the government should be helping these families.

“According to evidence however, there is nothing better for the health of a language than the entire community functioning through that language. 

"Gaeltacht areas are more precious than language networks.

“I believe that Irish will have a limited future unless an Urban Gaeltacht is developed. 

"We need to make efforts to ensure that those who speak the language can come together and create new Gaeltacht areas in the cities in particular.

“There’s a recognition that even in the Gaeltacht there has to be services for Irish speakers. The same is true for Irish language speakers in urban areas.

“A feasibility study would have to be carried out to examine which is the best way in which to carry this out. 

"The urban area containing the most Irish speakers should be first chosen and then an organisation should be appointed to purchase housing, or to build it and to sell it to parents who wish to bring their children up with Irish.

“Commuter Gaeltachts should be developed so that those with fluent Irish living in urban centres could purchase housing in certain Gaeltacht areas, which are near urban centres, at the cost of building. 

"We have proposed that a feasibility study be first carried out to ensure that this can be done in such a way as to ensure that this would have the maximum positive impact on Gaeltacht communities.

“We have to plan together now to ensure that the Irish language will continue to be viable. Little by little we can pave the way forward for Irish language communities in urban areas across the state."

Léiríonn Sinn Féin a bplean le Gaeltachtaí Uirbeacha agus Comaitéir a fhorbairt – Peadar Tóibín

Léirigh urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, An Teachta Peadar Tóibín, a gcuid beartais le ceantair Gaeltachta Uirbeacha agus Comaitéir a fhorbairt ar fud an stáit. Bhí na tograí seo mar chuid de Bhuiséid Malartach Sinn Féin ar foilsíodh an tseachtain seo.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Tá an-chuid daoine ar fud na tíre ag tógáil a gclainne i nGaeilge. Tá líonraí de chainteoirí Gaeilge ag méadú ar fud na tíre dá bharr seo. Is rud an-dearfach é seo agus ba chóir go mbeadh an rialtas ag cuidiú leis na clainne seo.

“De réir taighde áfach, níl aon rud níos fearr do neart na teanga ná pobal iomlán a bheith ag maireachtáil tríd an teanga sin. Tá ceantair Gaeltachta níos luachmhara ná gréasáin teanga.

“Creidim nach mbeidh todhchaí fhadtéarmach ag an nGaeilge mura fhorbraítear Gealtacht Uirbeach.  Is gá dúinn cinntiú go mbeadh deis acu siúd atá an teanga acu teacht le chéile agus ceantair Gaeltachta nua a chruthú, sna cathracha ach go háirithe.

“Tá tuiscint ann go bhfuil gá do sheirbhísí le freastal ar Ghaeilgeoirí sa Ghaeltacht fiú. Is amhlaidh an scéal do chainteoirí Gaeilge sna ceantair uirbeacha.

“Bheadh sé riachtanach staidéir indéantachta a dhéanamh leis an slí is fearr é seo a bhaint amach a dheimhniú. Roghnófar an ceantar uirbeach ina mhaireann an líon is mó Gaeilgeoirí ar dtús agus ansin ceapfar bord ann le tithe a cheannach, nó tithe a thógáil agus iad a dhíol do thuismitheoirí gur mhiste leo a chlann a thógáil le Gaeilge.

“Ba chóir go bhforbrófar Gaeltacht na gComaitéirí, ionas go mbeidh daoine le Gaeilge líofa acu atá ag cur fúthu in áiteanna uirbeacha in ann tithe a cheannach in gceantair áirithe Gaeltachta , atá gar dos na ceantair uirbeacha seo, ar chostas tógála. Tá sé molta againn go mbeadh staidéir indéantachta bainte amach ar dtús le cinntiú go bhféadfaí é seo a dhéanamh ionas go mbeadh tionchar dearfach aige ar phobail Gaeltachta.

“Ní mór dúinn pleanáil le chéile anois le inmharthanacht na Gaeilge a chinntiú. Diaidh ar ndiaidh is féidir linn slí a dhéanann réidh an achair do phobail Gaeilge in áiteanna uirbeacha trasna an stáit.”

Connect with Sinn Féin