Sinn Féin - On Your Side

Buiséad díomách don Ghaeilge – Peadar Tóibín TD

9 October, 2018


Dúirt Peadar Tóibín, urlabhraí Shinn Féin ar an nGaeilge gur bhuiséad díomách atá ann don Ghaeilge agus don Ghaeltacht a fhógraíodh inniu.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Leis an laghdú mór atá tar éis teacht ar líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht, bhí gá le infheistíocht stairiúil sa bhuiséad seo. Ach ní mar a tharla.

“Níor ghlac an rialtas le Plean Infheistíochta a bhí ag Conradh na Gaeilge in athuair. Bhí naoi mhilliúin á lorg acu le caitheamh ar eagraíochtaí ar fud na tíre leis an nGaeilge agus ceantair Gaeltachta a neartú. Níl ach dhá mhilliúin ar chaiteachas reatha sa bhreis á chaitheamh ag an rialtas.

“Fáiltím roimh an airgead sa bhreis atá á thabhairt do Scéim na gCúntóirí Teanga agus le haghaidh infreastruchtúir d’Oileáin Árann agus Toraigh. Ach ní leor an €600,000 a thugadh don Phleanáil Teanga le foirne a íoc go sásúil agus pleananna teanga a chur i bhfeidhm ina n-iomlán.

"Níl aon rud tugtha d'ábhar múinteoirí bunscoile le cuidiú le costais bainteach le aistear sa Ghaeltacht mar chuid dá gcúrsa. 

 “Is léir go bhfuil an Ghaeilge agus an Gaeltacht in áit na leathphingine – níl ach leath den airgead á chaitheamh ag an rialtas i mbliana ar an earnáil seo is mar a bhí i 2008.

“Is am criticiúil agus leochaileach é dár gcéad dteanga náisiúnta. Is gá iarrachtaí móra a dhéanamh le stop a chur le creimeadh teanga agus meath na Gaeltachta. Ach níl an caiteachas rialtais ag léiriú an riachtanas atá ann le infheistiú straitéiseach a dhéanamh ag an tráth seo.”

Connect with Sinn Féin