Sinn Féin - On Your Side

Cuireann Ó Donnghaile fáilte roimh pholasaí comharthaíochta Gaeilge in UUSU

21 November, 2018 - by Niall Ó Donnghaile


Tá fáilte curtha ag an tSeanadóir Niall Ó Donnghaile roimh pholasaí nua comharthaíochta ar ghlac Aontas na Mac Léinn leis in Ollscoil Uladh. Mar gheall ar an pholasaí, beidh comharthaí nua dátheangacha in úsáid agus Gaeilge san áireamh.

Dúirt Niall Ó Donnghaile,

“Molaim Aontas na Mac Léinn as an pholasaí nua dátheangach a ghlacadh chucu féin i leith na comharthaíochta.

“Is céim fhorásach chun tosaigh an cinneadh seo. Is léiriú é fosta ar an fhás agus ar an éileamh maidir le húsáideoirí laethúla Gaeilge.

“Tá sé tábhachtach go leanfaidh muid leis an Ghaeilge, agus le feiceálacht na Gaeilge, a mholadh. Is gnéithe dearfacha sa tsochaí iad ár dteangacha agus ár n-éagsúlacht teangeolaíocha; gnéithe atá lenár leas sóisialta agus eacnamaíocha.

“Tá na cearta teanga céanna tuillte ag cainteoirí Gaeilge is atá ag na saoránaigh a úsáideann an Béarla cheana féin. Táthar ag súil go dtiocfaidh a thuilleadh athruithe mar gheall ar an chéim dhearfach seo atá glactha ag Aontas na Mac Léinn.

“Leanfaidh Sinn Féin leis an tacaíocht a thabhairt don fheachtas ar son Acht Gaeilge; Acht ina mbeidh cearta agus cosaintí dlíthiúla cinntithe, go díreach mar atá i bhfeidhm in áiteanna eile.”

Connect with Sinn Féin