Sinn Féin - On Your Side

Tacann Shinn Féin leis an bhfeachtas '#Gaeilge4All' - Donnchadh Ó Laoghaire TD

30 September, 2019 - by Donnchadh Ó Laoghaire TD


Cuireann Urlabhraí Oideachais Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire fáilte roimh thús an fheachtais #Gaeilge4All. Iarrann sé leasuithe sa tslí a mhúintear Gaeilge i scoileanna ionas go mbeidh rochtain níos fearr ag gach duine ar an Ghaeloideachas.

Dúirt an Teachta Ó Laoghaire

"Tá bród ar Shinn Féin tacaíocht a thabhairt don fheachtas seo. Tá sé thar am agus tá géarghá leis.

"Tá tacaíocht an phobail don Ghaeilge agus ról s’aici i gcroílár ár gcóras oideachais an-láidir ar fad.

"Tá buntáistí oideachais ag an dátheangachas, léiríonn an taighde seo.

"Cruthaíonn an Gaeloideachas buntáistí ar leith, coinníonn sáite inár gcultúr agus ár ndúchas muid agus tugann sé deis do dhaoine a scileanna teanga atá in éileamh, a fheabhsú.

"Áfach, Tá scóip ar leith ann anois léasú a dhéanamh ar an tslí a mhúintear Gaeilge inár scoileanna. Cuirim fáilte roimh an fhís aontaithe don Ghaeilge dár scoileanna ón Naíonáin Sóisir go dtí an tríú leibhéal.

"Caithfear an Ghaeilge fanacht mar chroí-ábhar ag an teastas sóisearach agus sinsearach, ach ní mór tacaíocht chuí a bheith ann chun seo a chinntiú. Caithfear athruithe polasaí a bheith foilsithe go luath ag an Aire Oideachas le go mbeidh an oiread dalta agus is féidir in ann Gaeilge a fhoghlaim."

Connect with Sinn Féin