Sinn Féin - On Your Side

“Extremely disappointing” Leaving Cert language gap must be rectified immediately - Donnchadh Ó Laoghaire TD

26 May, 2020 - by Donnchadh Ó Laoghaire TD


Sinn Féin Education spokesperson Donnchadh Ó Laoghaire has said the news that the online portal for the Leaving Cert is available only through English is “extremely disappointing”, shows a lack of respect to those in Irish-medium education and from  Gaeltacht backgrounds undertaking the leaving cert, and must be rectified by the Department of Education immediately. 

Teachta Ó Laoghaire said;

“It is extremely disappointing and shows a lack of respect towards students in Gaelscoileanna across the State that the new portal for Leaving Cert students is unavailable through Irish.

“It is a basic right to live your life and access State services through Irish.

“Regardless of your background, Irish is an open, modern language and Sinn Féin will ensure it is protected and supported accordingly.

“We have a duty to stand with the Irish language and Gaeltacht communities, and see that the Irish language is protected in our education system.

“Sinn Féin will be raising this urgent matter with Minister McHugh and the Department of Education to see it rectified at the earliest possibility.”

ENDS//

“An-díomá” an tairseach do daltaí Ardteiste a bheith i mBéarla amháin.

Dúirt Urlabhraí Oideachais Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire go bhfuil “an díomá” air go bhfuil an tairseach nua do daltaí Ardteiste ar fáil trí mheán an Bhéarla amháin. Caithfidh daltaí i nGaelscoileanna agus daltaí sna ceantair Gaeltachta an fhoirm a líonadh i mBéarla.

Dúirt an Teachta Ó Laoghaire;

“Is ceart bunúsach dochloíte é do shaol a chaitheamh trí Ghaeilge in Éirinn chomh maith lena bheith ag plé le seirbhísí poiblí i nGaeilge.

"Is linn uilig í an Ghaeilge ar an oileán seo. Is cuma cén an cúlra, is teanga nua-aoiseach í an Ghaeilge agus déanfaidh muid beart dá réir briathar í a chaomhnú agus a fhorbairt.

"Fágtar againn í a chaomhnú, agus í a chur chun cinn mar teanga bheo.

"Tá dualgas orainn tacú le phobal na Gaeilge, pobal na Gaeltacht, agus an Ghaeilge taobh istigh den chóras oideachais freisin.

“Déanfaidh Sinn Féin an cheist seo a thógáil leis an Aire McHugh agus an roinn go dtiocfaidh réiteach sásúil air luath nó mall.”

CRÍOCH//

Connect with Sinn Féin