Sinn Féin - On Your Side

Taoiseach should use Dáil motion to internationalise demand for Finucane inquiry

8 March, 2006


Sinn Féin Dáil leader Caoimhghin Ó Caoláin TD has welcomed the All-Party Dáil motion calling on the British government to fulfil its commitment to hold a full public inquiry into the murder of Belfast solicitor Pat Finucane. The motion is signed by party leaders in the Dáil including Deputy Ó Caoláin, the Taoiseach Bertie Ahern, the Tánaiste Mary Harney, Fine Gael leader Enda Kenny and Labour leader Pat Rabbitte.

Deputy Ó Caoláin said: "All-party motions of any kind are a rarity in the Oireachtas and today's motion is highly significant and shows the strength of support for the Finucane family in their demand for a full inquiry as required by Judge Peter Cory. By refusing to hold such an inquiry the British government is in breach of its own commitments given at the Weston Park talks.

"The main obstacle to an inquiry into the murder of Pat Finucane is the British government's insistence that it must be held under the odious Inquiries Act which would give a British minister the power of veto over the evidence given, the duration of the inquiry and the final report. Pressure must be brought to bear on the British government to repeal that Act.

"The Taoiseach should now use this Dáil motion as part of an international effort to bring attention to this anti-human rights legislation and to press the case for an inquiry. The Finucane case and the issue of collusion in general should be raised in a systematic way by the Irish government at EU and UN level.

"As a follow-on to this motion the Taoiseach should call a special summit meeting with Tony Blair devoted exclusively to the single issue of collusion between British state forces and loyalist gangs, collusion that led directly to many deaths throughout this island." ENDS

Full motion follows:

Motion calling for independent inquiry in to murder of Pat Finucane

That Dáil Éireann,

recalling the brutal murder of solicitor, Patrick Finucane, at his home in Belfast on 12th February, 1989;

— noting the on-going allegations of collusion between loyalist paramilitaries and British security forces in the murder of Mr. Finucane;

— recalling the commitments made at the Weston Park talks in July 2001 by the British Government to hold a public inquiry into the Finucane case, if so recommended by the Honourable Judge Peter Cory, it being clearly understood that such an inquiry would be held under the UK Tribunals of Inquiry (Evidence) Act 1921;

— noting that Judge Cory found sufficient evidence of collusion to warrant a public inquiry into the case and recommended that such an inquiry take place without delay;

— recalling that in his conclusions, Judge Cory set out the necessity and imporan of a public inquiry into this case and that the failure to hold a public inquiry as quickly as reasonably possible could be seen as a denial of the agreement at Weston Park;

— noting that the limited form of inquiry under the UK Inquiries Act 2005, proposed by the British Government has been rejected as inadequate by Judge Cory, the Finucane family, the Government and human rights groups;

— commends the Finucane family for their courageous campaign to seek the truth in this case of collusion;

— deeply regrets the British Government's failure to honour its commitment to implement Judge Cory's recommenadation in full;

— welcomes the sustained support of successive Governments and all parties for the Finucane family over the past decade in their efforts to find the truth behind the murder;

— acknowledges the work of the Oireachtas sub-Committee on Human Rights in highlighting this case;

— welcomes the Taoiseach's commitment and efforts in pursuing the case with the British Prime Minister Tony Blair;

— endorses the Government's international efforts at highlighting the case in the U.S., at the United Nations and at the Council of Europe in Strasbourg;

— calls on the British Government to reconsider its position on the Finucane case to take full account of the family's objections and amend the UK Inquiries and

— calls for the immediate establishment of a full, independent, public judicial inquiry into the murder of Pat Finucane, as recommended by Judge Cory, which would enjoy the full co-operation of the in family and the wider community throughout Ireland and abroad.''

— An Taoiseach, Bertie Ahern; An Tánaiste agus an tAire Sláinte agus Leanai, Mary Harney; Leader of Fine Gael, Enda Kenny; Leader of the Labour Party, Pat Rabbitte;Leader of the Green Party, Trevor Sargent; Leader of Sinn Féin, Caoimhghin O´ Caoláin.

"Go ndéanann Dáil Éireann,

— á meabhrú di dúnmharú brúidiúil an aturnae Patrick Finucane, ina bhaile i mBéal Feirste an 12 Feabhra, 1989;

— á thabhairt dá haire na líomhaintí leanúnacha i dtaobh claonpháirteachais idir paraimíleataigh dhílseacha agus fórsaí slándála Briotanacha i ndúnmharú an Uasail Finucane;

— á meabhrú di na gealltanais a thug Rialtas na Breataine i bpléití Pháirc Weston mí Iúil 2001 fiosrúchán poiblí a sheoladh faoi chás Finucane, i gcás go molfadh an Breitheamh Onórach Peter Cory go ndéanfaí amhlaidh, agus é le tuiscint go soiléir go seolfaí fiosrúchán den sórt sin faoi Tribunals of Inquiry (Evidence) Act 1921 na Ríochta Aontaithe;

— á thabhairt dá haire gur aimsigh an Breitheamh Cory dóthain fianaise i dtaobh claonpháirteachais chun fiosrúchán poiblí a sheoladh faoin gcás agus gur mhol sé go seolfaí fiosrúchán den sórt sin gan mhoill;

— á meabhrú di gur leag an Breitheamh Cory amach ina thátail an gá a bhí agus an tábhacht a bhain le fiosrúchán poiblí a sheoladh faoin gcás seo agus, mura seolfaí fiosrúchán a luaithe ab fhéidir le réasún, go bhféadfaí amharc air sin mar shéanadh ar chomhaontú Pháirc Weston;

— á thabhairt dá haire go bhfuil diúltaithe ag an mBreitheamh Cory, ag muintir Finucane, ag an Rialtas agus ag grúpaí cearta an duine don fhoirm theoranta fiosrúcháin atá ann faoin UK Inquiries Act 2005 agus a mhol Rialtas na Breataine, á rá gur foirm neamhleordhóthanach í;

— muintir Finucane a mholadh as a bhfeachtas misniúil ar thóir na fírinne sa chás claonpháirteachais seo;

— a rá gurb oth go mór léi mainneachtain Rialtas na Breataine seasamh lena ghealltanas moladh an Bhreithimh Cory a chur i ngníomh go hiomlán;

— fáilte a chur roimh an tacaíocht leanúnach ó Rialtas i ndiaidh Rialtais agus ó na páirtithe go léir do mhuintir Finucane le deich mbliana anuas le linn dóibh bheith sa tóir ar fhírinne an dúnmharaithe;

— a thabhairt chun suntais obair an Fhochoiste Oireachtais um Chearta an Duine i dtaca le haird a dhíriú ar an gcás seo;

— fáilte a chur roimh ghealltanas agus iarrachtaí an Taoisigh agus an cás á chur chun cinn aige le Príomh-Aire na Breataine Tony Blair;

— a tacaíocht a thabhairt d'iarrachtaí idirnáisiúnta an Rialtais i dtaca le haird a dhíriú ar an gcás i S.A.M., ag na Náisiúin Aontaithe agus ag Comhairle na hEorpa in Strasbourg;

— a iarraidh ar Rialtas na Breataine athbhreithniú a dhéanamh ar a sheasamh i leith chás Finucane d'fhonn agóidí na muintire a chur i gcuntas go hiomlán agus leasú a dhéanamh ar an UK Inquiries Act 2005; agus

— a éileamh go mbunófar fiosrúchán breithiúnach poiblí neamhspleách iomlán faoi dhúnmharú Pat Finucane láithreach bonn, de réir mar a mhol an Breitheamh Cory, a gcomhoibreodh muintir Finucane agus an pobal i gcoitinne in Éirinn agus thar lear leis go hiomlán

Connect with Sinn Féin