Sinn Féin - On Your Side

Chuir easpa ullmhúcháin moill ar an Ghaeilge - de Brún

30 November, 2006


Chuir FPE Bairbre de Brún a míshástacht in iúl inniu gur chuir easpa ullmhúcháin Rialtas na hÉireann agus institiúidí an AE moill ar chuid de na seirbhísí i nGaeilge bheith ar fáil ó 1ú Eanáir 2007, agus gur chuir seo srianta ar an dóigh a mbeidh seirbhísí eile curtha ar fáil.

Dúirt an Iníon de Brún: "Mar ba chóir dó tá daoine fud fad na hÉireann bródúil gur glacadh an cinneadh chun an Ghaeilge a dhéanamh ina teanga oifigiúil agus teanga oibre san AE. Baineadh seo amach trí iarrachtaí agus trí dhea-thoil daoine fud fad an oileáin agus níos faide anonn a throid chun cinntiú go dtiocfadh leis an Ghaeilge a háit a ghlacadh taobh leis an réimse teangacha Eorpacha eile.

"Bíodh sin mar atá, i dtéarmaí praiticiúla, ní dhearnadh cuid mhaith den obair ullmhúcháin a ghasta agus a thiocfadh í a dhéanamh ag rialtas na hÉireann agus institiúidí an AE. Mar thoradh air seo, cuirfidh Parlaimint na hEorpa agus institiúidí eile srianta ar an méid is féidir a dhéanamh i nGaeilge sa tréimhse tosaigh.

"Leasaigh Parlaimint na hEorpa a rialacha cleachtais inniu leis an bhealach a dhéileálfaidh sí lena leithéid de mhoill don Ghaeilge agus do theangacha eile a leagan amach. Leagann sí amach modh oibre monatóireachta agus tuairiscithe chomh maith chun athbhreithniú a dhéanamh gach sé mhí ar an obair a rinneadh chun cinntiú go bhfeidhmíonn an bealach oibre iltheangach i bParlaimint na hEorpa ar an réimse teangacha oifigiúla agus oibre.

"Tacaíonn Sinn Féin leis na heilimintí dearfacha i dtuairisc Ingo Friedrich ar thuairisciú agus mhonatóireacht ach is oth linn gur tharla a leithéid de staid de dheasca gur teipeadh ar ullmhúcháin tráthúla a dhéanamh i dtaca le cinneadh na Comhairle chun an Ghaeilge a dhéanamh ina teanga oifigiúil agus oibre san AE. Ach argóintí teicniúla ar leataobh, is léir gur tharla vóta an lae ag an Pharlaimint inniu de dheasca na teipe seo.

"Tá sé socraithe go daingean againn nár chóir an clár ama do shrianta ar an méid is féidir a dhéanamh trí mheán na Gaeilge éirí éiginnte. Táimid muiníneach gur ann do níos lú srianta de thairbhe ár mbrú agus bhfeachtas comhsheasmhach ná mar a d'fhéadfadh a bheith ann agus fanfaidh muid airdeallach chun cinntiú go gcuirfear deireadh leis na srianta siúd a luaithe agus is féidir."

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin