Sinn Féin - On Your Side

de Brún calls on DUP MEP Jim Allister to respond positively to Sinn Fein initiative

31 January, 2007


Speaking during a debate in the European Parliament Sin Fein MEP Bairbre de Brún called on the DUP to 'respond positively by the weekends Ard Fheis by Sinn Fein.'

Ms de Brún said:

'The last week has seen significant developments in the Irish peace process.

'Following the historic decision by last Sunday's Sinn Féin Ard Fheis (National Conference) to support the new police service in the north of Ireland a considerable opportunity now exists for further progress.

'I would call on all Irish political parties, including the DUP and UUP to work with Sinn Féin to ensure the full implementation of the Good Friday Agreement.

'In particular I would call on Jim Allister MEP to fully play a full and constructive role in the peace process.

'Last week also witnessed further confirmation of the existence of collusion between unionist paramilitaries and the British state. The Police Ombudsman's report released on January 22nd confirms what the families of the hundreds bereaved by collusion between British state forces and unionist death squads have been saying for years.

'This report is only the tip of the iceberg. It is clear from the seniority of those involved within the old Royal Ulster Constabulary and referred to in this investigation that collusion was a matter of political and administrative practice which existed at all levels of the RUC and of the British government.

'Is suntasach ar fad iad imeachtaí na seachtaine seo a chuaigh thart i bpróiseas na síochána in Éirinn.


'I ndiaidh chinneadh stairiúil ard fheis (Chomhdháil Náisiúnta) Shinn Féin ar an Domhnach seo a chuaigh thart chun tacaíocht a thabhairt don tseirbhís póilíneachta nua i dTuaisceart na hÉireann tá deis shuntasach ann anois le haghaidh tuilleadh dul chun cinn.

D'iarrfainn ar gach páirtí polaitiúil Éireannach, an DUP agus an UUP san áireamh obair a dhéanamh le Sinn Féin chun cur i bhfeidhm Chomhaontú Aoine an Chéasta ina iomlán a
chinntiú.

'D'iarrfainn ar Jim Allister FPE ach go háirithe chun ról iomlán cuiditheach a ghlacadh sa phróiseas síochána.

'Sa tseachtain seo a chuaigh thart chonacthas daingniú go raibh ann do chlaonpháirtíocht idir paraimíleataigh aontachtacha agus stát na Breataine. Deimhníonn tuarascáil an Ombudsman a cuireadh amach ar 22 Eanáir an rud a dúirt teaghlaigh a chaill baill teaghlaigh trí chlaonpháirtíocht idir fórsaí na Breataine agus scuaid an mharaithe aontachtacha le blianta anuas.

'Níl sa tuarascáil seo ach barr an scéil. Tá sé soiléir nuair a amharctar ar shinsearacht iad siúd a raibh páirt acu ann laistigh den seanRUC, an tsean péasfhorsa, a rinneadh tagairt orthu san fhiosrú seo, gur cleachtadh polaitiúil agus riaracháin í an chlaonpháirtíocht a raibh ann di ag gach leibhéal den péasfhorsa sin an RUC agus de rialtas na Breataine.

'Is í an mhórcheist atá ann anois ná cad é a dhéanfar leis an tuarascáil. Cad é an gníomhú a ghlacfar agus cad é mar a chuirfear ceartas i bhfeidhm.' Crioch.Connect with Sinn Féin