Sinn Féin - On Your Side

De Brún ar chamchuairt Choirche Dhuibhne agus Uíbh Rathach

9 May, 2007


Tá Bairbre de Brún FPE agus Sinn Féin ag camchuairt thart ar ceantar Ciarraí inniú roimh an olltoghchán ar 24ú Bealtaine. Is í Sinn Féin an t-aon pháirtí amháin ata ag eagrú camchuairt den chineál sin dírithe ar na ceantracha gaeltachta ach go háirithe.

Ag labhairt léi agus í amuigh ag stocaireacht dúirt an feisire Bairbre de Brún:

"Tá mé thar a bheith sásta camchuairt a dhéanamh thart ar na ceantrachta Ciarraí thar ceann Sinn Féin. Thaispeáin Sinn Féin ceannasaíocht láidir sa cheantar seo.

"Buailfidh mé le hEagraíochtaí Áitiúla agus Coistí Pobail i dteannta le iarrthóir Shinn Féin do Chiarraí Theas, Lynn Ní Bhaoighealláin, chun éisteacht lena gcuid tuairimí maidir leis an Gaeltacht a fhorbairt agus a láidriú. ' arsa sí.

" Beimid ag cur béim ar riachtanais na gceantair sin agus ag obair ar son na n- iarrthóirí de ard chaighdeán atá againn. Tugann Sinn Féin tús áite don Ghaeilge i gcónaí agus leanfaidh muid le sin sa rialtas. '

inn Féin MEP Bairbre de Brún , will be on a Gaeltacht tour this week visiting West Kerry on Wednesday and South Kerry on Thursday. Along with Sinn Féin's candidate in Kerry South, Lynn Ní Bhaoighealláin, she will meet Local Organisations and Community Groups to discuss ways of strengthening and developing the Gaeltacht.

Is féidir buaileadh leo beirt ach glaoch ar 086-2906097.

Additional groups wishing to meet should contact 086-2906097.

Connect with Sinn Féin