Sinn Féin - On Your Side

Tosaíochtaí Shinn Féin don Ghaeilge 2007-2012

14 May, 2007


Beidh Bairbre de Brún FPE, agus Ann-Marie Carroll Iarrthóir Shinn Féin do Ghaillimh Theas ag lansáil tosaíochtaí Shinn Féin don Ghaeilge 2007-2012 maidir leis an Ghaeilge i nGaillimh inniu.

Chomh maith le sin beidh Bairbre de Brún FPE agus Sinn Féin ag camchuairt thart ar ceantar Gaillimh inniú roimh an olltoghchán ar 24ú Bealtaine. Is í Sinn Féin an t-aon pháirtí amháin ata ag eagrú camchuairt den chineál sin dírithe ar na ceantracha gaeltachta ach go háirithe.

Ag labhairt leí agus í amuigh ag stocaireacht dúirt Ann-Marie Carroll,

"Tá mé thar a bheith sásta cárta tosaíochtaí Shinn Féin maidir leis an Ghaeilge a sheoladh anseo i gceantar Ghaeltachta inniu."

"Sa rialtas beidh Sinn Féin ag diriú ar na héilimh seo a leanas;-Go cuirfear Acht na dTeangacha Oifigiúla i bhfeidhm sna 26 co ar dhóigh a chaomhnaíonn stádas bunreachtúil na Gaeilge.

-Molann Sinn Féin go ndéanfaí athbhreithniú gach deich mbliana ar mhionteorainneacha na Gaeltachta a cheartú agus le deis a thabhairt do cheantair nua ina bhfuil 10%-30% a labhrann Gaeilge gach lá a bheith aitheanta mar Bhreac Ghaeltachtaí


-Molann Sinn Féin chomh maith gurbh fhiú fostaíocht a chruthú tríd Aonad Teangan i gcomhair Taighde agus Teagaisc a bhunú i ngach Gaeltacht.


- Go gcuirfí stádas oifigiúil agus oibre na Gaeilge san Aontas Eorpach i bhfeidhm ina iomláine, agus go gcuirfí deireadh leis an mhaolú a bhaineann le Gaeilge ar 1 Eanáir 2011.


-Go mbeidh Acht na Gaeilge ann do na sé contae gan moill.


-Tá Sinn Féin go fóill ag iarraidh go n-ardófaí an maoiniú a chuirtear ar fáil d'Fhoras na Gaeilge.


-Go mbeidh ciste maoinithe d'oifigigh fhorbartha áit ar bith a bhfuil lucht Gaeilge eagraithe go gairmiúil.


-Rogha Naíscoile/Bunscoile/Meánscoile do achan tuismitheoir/caomhnóir agus gur chóir coláiste Gaeilge tríú leibhéal a chruthú, coláiste a mbeadh teacht ag mic léinn ar fud na tíre agus níos faide ar shiúl air.


- Go mbeadh deis ag achan duine fásta (na hÉireannaigh nua san áireamh) Gaeilge a fhoghlaim.

- Creideann Sinn Féin gur choir do TG4 a bheith maoinithe a chionroinnt ar an mbonn ná áis ar bith eile agus go gcuirfí airgead ar fáil chun an a fhorbairt sa thodcaí.

Chomh maith le sin beidh an FPE Bairbre de Brún agus Sinn Fein ag cur béim ar riachtanais na gceantair sin agus ag obair ar son na n- iarrthóirí de ard chaighdeán atá againn. Tugann Sinn Féin tús áite don Ghaeilge i gcónaí agus leanfaidh muid le sin sa rialtas. ' arsa inion Carroll. Críoch

Launch of Sinn Féin's Irish language priorities for government.

Bairbre de Brún MEP and Sinn Fein's Galway West candidate Ann-Marie Carroll shall be launching their party's pledges on the Irish language in Galway today.

Also, Bairbre will also be canvassing in the Galway area for the forthcoming election on the 24th. As part of her tour she will be focusing on the needs of the Gaeltacht community.

Speaking on the campaign trail, Ann Marie Carroll said,

"I am very happy to be launching Sinn Féin priorities for the Irish language here in Galway. Sinn Fein shall be focusing on the following issues:

  • To agree a 10 year development plan focusing on the preservation and advancement of the language.
  • To put in place a 10 year monitoring programme for the Gaeltacht and a mechanism to officially recognise Breac-Ghaeltachtaí throughout the island
  • To implement the Official Languages Act 2003 in full.
  • To ensure there is an Irish Language Act in the six counties without delay
  • To provide a financial package to allow for development officers in areas where there is a need and which will help areas develop.
  • Sinn Féin proposes the creation of employment and the development of a Language Unit for research and teaching in each Gaeltacht.
  • That there may be a choice of Naíscoil, Bunscoil and Meanscoil for every child where needed.
  • To win more funding for Foras na Gaeilge
  • To ensure that every member of the 'new Irish' community has the opportunity to learn Irish.
  • To increase funding for TG4 in keeping with its position as the primary Irish language broadcaster."

Ends

Connect with Sinn Féin