Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin i gcoinne príosúnú triúir iascairí áitiúla

16 July, 2007Bhailigh gníomhaígh atá in éadan scéim chonspóideach píblíne/scaglann Shell
beartaithe d'Iorras Chondae Mhaigh Eo lasmuigh den Roinn Dlí agus Cirt ar
Fhaiche Stiabhna i mBaile Átha Claith ag 1in, Dé hAone 13ú Iúil, lena
bhfearg a chur in iúl faoi phríosúnú triúir iascairí áitiúla a daoradh go
héagórach in ionsaí agus a gearradh príosún trí mhí orthu. Léirigh an luch
agóide a ndlúthpháirtíocht leis an triúr gafa, agus leo siúd a chúiseofar
sna míonna seo romhainn.

Thug baill an ghrúpa litir isteach ag iarraidh ar an Aire Dlí agus Cirt ordú
do na Gardaí atá ar stáisiún i mBéal an Átha Bhuí na hagóidí agus obair na
scaglainne a phóilíniú ar bhealach neodrach.

Ó bhí Deireadh Fómhair na bliana seo caite ann, tá smacht ag fórsa ollmhór
Gardaí ar shuíomh scaglann Shell ag Béal an Átha Bhuí in Iarthuaisceart
Mhaigh Eo. Le linn na n-agóidí síochánta de chuid mhuintir na háite agus
daoine eile atá in éadan scéime Shell, tá neart cásanna de fhoréigean na
nGardaí agus gortaíodh na scórtha daoine, cuid acu go dona. D'ainneon gur
gearáin go mion minic chuig na Gardaí, Coimisiún Ombudsman an Gharda
Síochána, TDí, BTEí, srl. agus d'ainneon mórán cás na físfhianaise de
bhrúidiúlacht na nGardaí, níl aon bheart déanta ar aon bhall den fhórsa.

I gcontrárthacht lom leis sin, daoradh triúr daoine áitiúla as ionsaí ar
Gharda agus gearradh príosún trí mhí orthu. Níl aon fhianaise fhíseáin ar an
chúiseamh, a ndiúltaíonn siad dó, agus ní raibh an Garda gortaithe ábalta rá
ar cén bealach a gortaíodh é ná cur síos a dhéanamh ar chúrsaí cruinne an
ionsaithe a cuireadh ina leith. Cuireadh daoine eile, na cúisithe ina measc,
i gclaíocha i rith na hagóide an Deireadh Fómhair seo caite ar bhóthar cúng
na scaglainne. Mar sin féin, thug an breitheamh ciontach an triúr fear, Pat
O'Donnell, mac leis Johnathan O'Donnell, agus Enda Carey as ionsaí ar
fhianaise na nGardaí eile a bhí ag obair i rith na hagóide amháin.

Impíonn Sinn Féin Átha Cliath ar gach ball agus tacadóir le lean ar aghaidh
ag tacú leis na fir seo.

deireadh

Connect with Sinn Féin