Sinn Féin - On Your Side

Acht na Gaeilge anois

18 July, 2007


Gerry Adams le bheith páirteach i gcainteanna le Edwin Poots, Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta maidir le hAcht na Gaeilge

D'fhogair Uachtarán Shinn Féin Gerry Adams inniu go mbeidh sé ag buaileadh leis an Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Edwin Poots an seachtain seo chugainn (26 Iúil) chun cearta Gaeilgeoirí a chosaint tríd reactaíocht chuí.

"Is linne uilig an teanga, pé creideamh ná dearcadh polaitiúil atá againn. Impím ar an Aire Poots a bheith fadradharcach agus thiocfadh leis ceannasaíocht láidir a thaispeáint" arsa sé.

"Tá athbheochan na Gaeilge ár ngóthú thar na bearta. Úsáideann a lán daoine an Ghaeilge go laethúil. San iomlán, tá gaelscolaíocht á cur ar fáil i 65 scoil agus tá thart fá 4000 paiste i gceist. Ba chóir dúinn cearta s'acu a chosaint.

"Impím ar an Aire cearta na bpáistí sin a chosaint agus cearta d'achan Gaeilgeoir san iomlan a chur i bhfeidhm.


"Tá na héilimh seo de dhíth do chách; Acht atá bunaithe ar na Bunphrionsapail seo a leanas- cearta Gaeilgeoirí ag croí an Achta, achmhainní oiriúnacha leis an Acht a chur i bhfeidhm agus coimisinéir na Gaeilge leis an Acht a mhaoirsiú.

"Nár cheart go mbeadh eagla chóiche ar duine ar bith roimh an Ghaeilge. Is linne uilig an teanga."Deireadh

Connect with Sinn Féin