Sinn Féin - On Your Side

Adams - Tá Sinn Féin sa tóir ar phoblacht naisiúnta.

19 October, 2007


arcann tú ar cad é atá ag dul ar aghaidh ar fud Cúige Mumhan.

Cailleadh an oiread sin de postanna in a lán ceantair ó Youghal go Trá Lí. Anois tá an ráta as obair is airde sa stáit againn le cúig déag faoin gcéad. Tá ráta 4.5 faoin gcéad sa stáit iomlán. Ní raibh freagra ceart ón rialtas go fóill, stráitéis ar bith chun postanna a mhealladh. Níl stráitéis le haghaidh átógáil na tuaithe ag an rialtas. D'fhogair an rialtas an tseachtain seo go bhfuil said chun deich milliún euro a bhaint den bhuiséad le haghaidh eolais agus cumarsáide teicneolaíochta. Bainfidh seo de na pleananna chun Banda-Leathan a leagadh amach sa cheantair agus cuirfidh seo bacanna eile ar phostanna a mhealladh'

Ba thubaiste é fosta, an dóigh inar láimhseáil said an n

Bhí Sinn Féin lárnach sna hathraithe sin agus chuidigh muid iad a thabairt isteach. Ach níor athraigh na príomh chuspóirí agus aisling s'againn. Tá Sinn Féin sa tóir ar phoblacht naisiúnta. Poblacht 's é sin córas rialtais ina mbíonn an phobal saor, comhionnán agus neamhspleach, saoránaigh nach nglacann le aicme béag polaitiúl. Poblacht ina mbíonn na saoránaigh sásta éisteacht le barúlacha éagsúla agus creidiúintí eagsúla

Caithfidh go mbeidh an phoblacht atá de dhíth orainn, ábalta séirbhísí agus cosaint den chéad ghrád a thabhairt dár saoránaigh uilig. Cuireann seo séirbhísí poiblí den chéad ghrád san áireamh. Bheadh an oiread is mó dílárnachas cumhachta de dhíth sa phoblacht nua s'againn. Cai25;sc aerlíne idir Sionainn agus Heathrow. Stiúraigh said príobhaidiú Aerlingus agus gheill siad seilbh ar náscanna stráitéiseacha do chomhluchtaí príobhaideacha. An tseachtain seo tá an tAire Noel Dempsey i ndiaidh fogairt nach raibh clú da laighead aige fá cad é atá ag titim amach taogh istigh de Bhord Aerlingus. Ní raibh eolas ar bith ag ball ar bith den rialtas. Caithfidh daoine dushlán an rialtas a ghlacadh agus caithfidh daoine cinntiú go bhfuil said freagrach as cibé rud a dhéanann said. Tá daoine ar fud na tíre ag obair achan lá fá chosaint seirbhísí riachtanacha sna hotharlainn, fá boithre maithe agus córas ceart iompair, fá áit ar scoil dá bpáistí agus le post agus fíor turastal.

Tá mé cinnte de rud amháin, tá sé thar am go raibh comhghuathfidh muid cinntiú go mbíonn forbairt eacnámaíochta ag dul ar aghaidh ar bhonn atá inglactha don timpeallacht. Bheadh cultúr chomh-ionannais sa phoblacht nua. Bheadh sé mar príoracht againn na páistí a mhuirniú. Ba chóir go mbeadh fáil ag gach páiste ar oideachas den chéad céim agus tacaithe eile le cur le forbairt s'acu. É bheith mar ceart acú.

Ba chóir go mbeidh sean-saoránaigh spreagtha le bheith páirteach sa chomhphobal agus go mbeidh na comhphobail sin maoinithe le cinntiú nach maireann siad ina n-aonair. Tá an rialtas i ndiaidh teacht ar ais i gcumhacht agus tá said bogásach agus sotálach. Níor thaispean said an toil chun dushláin gnáthdaoine ar fud na tíre a throid. Is iad na daoine seo anois atá ag fulaingt mar gheall ar meáncoga an rialtais.

Má amhllaíocht le haghaidh athrú againn. Mar is féidir le grúpaí teacht le chéile agus comhoibriú le chéile - is féidir leo déanamh cinnte go bhfuil an rialtas ag éisteacht leo, is féidir leo athrú a thabhairt isteach. Ba chóir saol agus bás Tomás Ághas bheith mar iospráid do gach duine." Críoch

arcann tú ar cad é atá ag dul ar aghaidh ar fud Cúige Mumhan.

Cailleadh an oiread sin de postanna in a lán ceantair ó Youghal go Trá Lí. Anois tá an ráta as obair is airde sa stáit againn le cúig déag faoin gcéad. Tá ráta 4.5 faoin gcéad sa stáit iomlán. Ní raibh freagra ceart ón rialtas go fóill, stráitéis ar bith chun postanna a mhealladh. Níl stráitéis le haghaidh átógáil na tuaithe ag an rialtas. D'fhogair an rialtas an tseachtain seo go bhfuil said chun deich milliún euro a bhaint den bhuiséad le haghaidh eolais agus cumarsáide teicneolaíochta. Bainfidh seo de na pleananna chun Banda-Leathan a leagadh amach sa cheantair agus cuirfidh seo bacanna eile ar phostanna a mhealladh'

Ba thubaiste é fosta, an dóigh inar láimhseáil said an n

Connect with Sinn Féin