Sinn Féin - On Your Side

Aisling an Aire dár gcóras oideachais

4 December, 2007


Ag fógairt aisling nua dár gcóras oideachais inniu, dúirt an t-Aire Oideachais an Tuaiscirt, Caitríona Ruane;

"Tá sé raite agam roimhe sa tionól seo go mbeinn sásta moltaí a thabhairt chun tosaigh atá dírithe ar chinntiú go mbíonn fáil cothrom ag gach páiste ar oideachas iar-bhunscolaíochta is fearr.

"Tá sé léirithe agam freisin, go dtabharfaidh mé chun tosaigh moltaí chun an córas oideachas a mhúnlú thart ar leasa an pháiste in áit an páiste a mhunlú thart ar leasa institiúid oideachais éigin

"Geallaim inniu go mbeidh cearta comhionanna gach páiste ag croílár an chórais úr.

"In ionad, tá mé ag iarraidh córas oideachas a chumadh ina mbeidh fail ag páistí uile ar réimse cothrom roghanna ardchaighdeáin ag na pointí criticúla i bhforbairt oideachasúil s'acu. Creidimid gurb é an aois, ceithre bliain déag an aois is criticrúla.

"Tá an Dréacht Clár Rialtais soiléir sa mhéid seo i ndearbhú go mbeidh na focail 'cothroime' 'cuimsiú' agus 'comhionannas' mar focail in ag an fheidhmeannas i solathrú polasaithe agus clár an fheidhmeannas

"Tosóidh muid anois ar an obair tábhachtach." Deireadh

Connect with Sinn Féin