Sinn Féin - On Your Side

Gluaiseacht an Athraithe - Mná agus an Comhionannas

30 October, 2003


10.00 -- 10.20 Clárú

10.30 Tosú na Comhdhála

10.30 -- 12.30 - Seisiún 1 - Mná i bPróiséis an Chinnidh

Díreoidh an seisiún seo ar chothroime inscne i bproiséis an chinnidh. Aimseofar baic éagsúla atá ann agus léireofar bealaí éagsúla chun iad a shárú.

Mary Kelly (Cathaoirleach Náisiúnta Comhairle Mná na hÉireann)

Rosaleen McDonagh (Gníomhaí den Lucht Siúil/Pointe Pavee)

Cainteoir ó Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann

Bairbre de Brún (Iarrthóir Shinn Féin na Sé Chontae do Phar. na hÉorpa)

Helena Mhic Laifeartaigh (Midas (MFG Teo.))

Eithne Nic Lochlainn (Meitheal Fhorbartha na Gaeltachta)

12.30 -- 1.00- Ella O'Dwyer - Anne Devlin á cuimhneamh

Sos Lóin

2.15 -- 4.30 - Seisiún 2 - Éire Chothrom á Tógáil

Agus Éire chothrom á tógáil, teastaíonn ó Shinn Féin bheith rannpháirteach sa phróiséas. Aithníonn muid an géarghá atá ann cothromaíocht inscne a bheith ann chomh maith le cruthú inscne agus cothroime inscne i bpróiséas an chinnidh. Sa tseisiún seo aimseoidh na cainteoirí na bearnaí atá fós ann agus céard is gá a dhéanamh leis an chirt a bhaint amach.

Mags O'Brien (Tionscadal Inscne agus Pá, ICTU)

Mary Lou McDonald (Iarrthóir Sinn Féin Bhaile Á' Cliath do Ph. na hEorpa)

Margaret Kelly (Leas-Stiúrthóir Pholasaí Barnardo's sna Sé Chontae)

Aengus Ó Snodaigh (T.D. Shinn Féin, Baile Á' Cliath Lár-Theas)

Connect with Sinn Féin