Sinn Féin - On Your Side

Na Socraithe ar féidir leis an rialtas a shaorú sa Chonradh

9 June, 2008


D'ardaigh an Seanadóir Pearse Doherty sé fáthanna ar féidir leis an rialtas Conradh le sorcaithe nua a shaoradh. Dúirt sé go raibh sé chun a bheith deacair ar an rialtas margadh dona a dhíol le pobal nah Éireann díreach mar a bhí sé dodhéanta i 2005 an margadh céanna a dhíol le muintir na Fraince agus na h-Ollóine.

"Dúirt an Seanadóir :

Agus sinne ag teacht go deireadh an fheachtais tá sé soiléir go bhfuil an reifreann an-teann. Ach, is iontach a rá go bhfuil fás tagtha ag tacú lenár éileamh an rialtas a chur ar ais go dtí an Eorap le sainordú láidir ar son comhráití nua.

Is féidir margadh níos fearrr a bhaint amach.

Is féidir le rialtas na hÉireann:

· Coimisinéir AE seasamhach a chinnitú

· An veto straitéiseach a bhaineann lenár seirbhísí poiblí, seirbhísí cánacha agus trád idirnáisiúnta a dhaingniú

· Stop a chur le ciste airgid an phobail leis an tionscnamh núicléach a mhaoiniú

· Artacail nua a chinntéofaidh cosaint neodracht na hÉireann agus cur i gcoinne tuilleadh airgid a chaitheamh ar chúrsai míliteacha

· Stop a chur le h-ísliú rátaí páigh agus coinníollacha

· Cead saoránnaigh Éireannacha a dhaingniú le cead dheireannach ar aon athraithe substantiúl ar Chonaratha an AE.

Caithfidh an rialtas argóinti láidre a thabhairt dona vótóirí cén fáth ar coir dúinn Coinisinéir a chailliúnt, ár vótáil a laghdú, ár caiteachas míliteach a h-ardú agus ár seirbhísí poiblí a h-oscailt níos mó agus ár veto a thrád idirnáisiúnta a chailliúnt.

Beidh urlabhraithe agus ionadaithe Shinn Féin ag caint ins na bailtí agus cathracha fud fada na tíre le margadh níos fearr a bhaint amach ar son Éireann.

Connect with Sinn Féin