Sinn Féin - On Your Side

Deontais do nuachtáin ghaelach

23 September, 2008


Chuir Uachtarán Sinn Féin Gearóid MacAdhaimh fáilte roimh an nuacht go bhfuil Foras na Gaeilge chun deontais a cuir ar fáil fa choinne foilseacháin nuachtáin Gaeilge.

Ag léiriú díoma s'aige nach bhfuil an Foras abálta deontais a chinntiú fa choinne nuachtáin laethúil i nGaeilge ach ta súil aige gur féidir leis na coinníollacha theacht ar ais fa choinne nuachtáin laethúil gan mhoill.

Ba mhaith liom dlúthpháirtíocht a sheoladh go foireann agus coistí bainistíochta Lá Nua agus Foinse a chuir seirbhís nuachta ar fáil don phobail Ghaelach le bliantaí anuas.

Is cúis imní é seo go háirithe d'fhoireann Lá Nua agus Foinse ach chomh maith leis sin do na daoine a léann na foilseacháin seo achan lá.

Bhí luachar mhór orthú as fhorbairt an teanga agus tá mé cinnte de go mbeidh níos mó acu san am atá romhain.

D'fhógraí Foras na Gaeilge próiséis tairiscint dóibh siúd a bhfuil suim acu nuachtán seachtanúil gaelach thar tréimhse trí bhliana.

Tá muid ag dúil go mór le torthaí an phróiséas seo. Seolaim gach bláth agus rath orthú siúd a chuireann isteach don chonradh seo.

Connect with Sinn Féin